Barok /86 prac/

 • Ocena brak

  Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny)

  Wacław Potocki należy do nurtu sarmackiego XVII w. W swoich utworach porusza problemy polityczne i społeczne Polski, krytykuje pewne ówczesne zachowania.

  „O tym szlachta, panowie, o tym myślą księża,

  choć się co rok w granicach swych ojczyzna zwęża

  choć na b___g umierają żołnierze...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /4 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wacław Potocki - "Wiersze" - streszczenie

  Wacław Potocki należał do nurtu ziemiańskiego, zwanego sarmackim albo swojskim. Literatura ta opanowała polskie szlacheckie dworki i charakteryzowała się przykładaniem ogromnej wagi do rodzimych tradycji, wręcz tworząc własną szlachecką ideologię. Jednocześnie uznawała ona swój polski rodowód za...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /4 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Sęp-Szarzyński - "Wiersze" - streszczenie

  Twórczość Mikołaja Sępa Szarzyńskiego umieszczona jest na przełomie dwóch epok - renesansu i baroku. W jego wierszach mieszają się ze sobą wartości typowe dla pierwszej i dla drugiej. Choć żyje jeszcze w okresie renesansu, to dostrzec można wiele motywów, typowych dla kolejnej epoki. Dlatego...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Daniel Naborowski - "Wiersze" - streszczenie

  "Marność"

  Już sam tytuł, a także tematyka wiersza stanowią nawiązanie do biblijnej Księgi Koheleta. Kohelet, czyli kaznodzieja przemawiający do zebranych na zgromadzeniach, nauczał o sensie istnienia człowieka, o stosunku ludzi do Boga i do rzeczy materialnych. Przewodnią myślą, a zarazem...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /gienek Dodano /08.03.2011 Znaków /5 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Don Kichote" - streszczenie

          CZAS I MIEJSCE AKCJI: Czas akcji nie został w utworze dokładnie określony. Są to lata współczesne pisarzowi, przełom XVI i XVII wieku. Zasadnicza akcja rozgrywa się w Hiszpanii, w Manczy, powiecie montiel, górach Sierrs Morena. Zastosownie motywu wędrówki głównego bohatera pozwoliło ukazać...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /12 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyczne cechy poetyki baroku (Naborowski, Morsztyn)

  BAROK

  Epoka będąca przejawem kryzysu ideałów humanistycznych (filozofii, harmonii, ładu - Sęp Szarzyński, Treny Kochanowskiego).

  Świadomość egzystencji w nietrwałym świecie, a zarazem jego nieskończoność.

  Wewnętrzne rozdarcie jednostki.

  Nietrwałość wartości religijnych -...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Pola Dodano /08.03.2011 Znaków /2 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Pisarze baroku i oświecenia w trosce o dobro kraju".

  Temat troski o dobro kraju w literaturze ma charakter ponadczasowy. Już w renesansie wytworzył się ideał patrioty. Kochanowski w "Odprawie posłów greckich" ukazał Antenora jako obywatela kochającego ojczyznę, spełniającego wszelkie powinności wobec państwa, stawiający jej dobro ponad swoją prywatę...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /5 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak motywują swe postępowanie bohaterowie Cyda Pierrea Corneillea? (uzasadnij swoją wypowiedź na podstawie wybranych cytatów)

  Pierre Corneille to jeden z wybitnych twórców francuskiego XVII – wiecznego dramatu klasycystycznego. Oprócz Cyda napisał komedie : Melite, Wdowa, Galeria pałacowa, największą sławę zyskał tragediami : Madea, Śmierć Pompejusza, Herakliusz. Klasycyzm w jego twórczości polegał na sięganiu do...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /8 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obnażenie fałszu i obłudy religijnej (dewocji, zakłamania) w Świętoszku Moliera

  Ze szczytowymi osiągnięciami klasycystycznej komedii francuskiej łączy się nazwisko Moliera (właściwe nazwisko : Jean Baptiste Poquelin). Choć ukończył w Paryżu wydział prawa, wybrał pogardzone życie aktora, komedianta i przez kilkanaście lat wędrował z trupą aktorską po francuskiej...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /5 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramaty Moliera jako komedie charakterów (Świętoszek, Skąpiec)

  Molier, czyli Jean Baptiste Poquelin, był najwybitniejszym komediopisarzem drugiej połowy XVII w. Uznawany jest za twórcę nowożytnej komedii europejskiej. Wraz z P. Corneillem i J. Racinem stworzyli dramat klasycystyczny XVII w. (w Europie rozwijał się jeszcze w XVIII w.), oparty na wzorach antycznych.

  Z...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /8 998

  praca w formacie txt

Do góry