Barok /86 prac/

 • Ocena brak

  Cechy stylu barokowego, analiza budowy danego wiersza J.A. Morsztyna

  Koncept - pomysł na nowe zaskakujące ujęcie tematu (porównanie trupa i zakochnego)

  Anafora - wielokrotne powtórzenie tego samego zwrotu, wyrazu na początku kolejnych wersów

  Padaroks - zaskakujące sformułowanie, pozornir niemożliwe, bez sensu, a jednak odsłaniające prawdę (podobieństwo stanu miłości i...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wacław Potocki i arianie

  Bracia polscy (arianie, antytrynitarze). Najbardziej  radykalne i postępowe polskie skrzydło reformacji, zapisali w dziejach naszego kraju chlubną kartę. Ojczyzna  odpłaciła  im  czarną  niewdzięcznością i krzywdą wygnania (na mocy uchwały sejmowej  z 1658 r. nakazującej zmianę wyznania bądź...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /5 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

  Student uniwersystetu w Wittenberdze i Lipsku, najpierw protestant, a potem gorliwy katolika, zmarł w wieku  31 lat - nazywa Julian Krzyżanowski ,, zwiastunem baroku ” Cały jego dorobek twórczy to kilka pieśni, psalmów, psalmów epitafiów i sześć sonetów. Dorobek ten w 20 lat po śmierci poety opublikował ...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizerunek Sarmaty na podstawie ,, Pamiętników Chryzostoma Paska ”

  Całą brać szlachecką  jednoczyło  poczucie  narodowej potęgi, przekonanie o świetności  polskiego  ustroju  -  monarchii ograniczonej prawami stanu szlacheckiego - nadto świadomość tradycji rodowej i starodawności sarmackiej, co wiązało się z ideą  pochodzenia Polaków jakoby od starożytnych...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /5 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne cechy szlachcica Sarmaty

   

   

  Sarmatyzm-siedemnastowieczna kultura szlachecka, obejmująca obyczaj, światopogląd i rodowód, którzy przypisywali sobie Sarmaci polscy. Uważali oni, że wywodzą się od prehistorycznego ludu Sarmatów, zamieszkującego przed wiekami ziemie polskie między dolną Wołgą a...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twórczość Daniela Naborowskiego

   

  W wierszu Marność poeta podejmuje problematykę filozoficzno-religijną. Już sam tytuł stanowi nawiązanie do starotestamentowej Księgi Koheleta. Kohelet, to określenie kaznodziei, który przemawia do zebranych na zgro­madzeniach ludzi. Księga Koheleta zawiera refleksje o sensie istnienia człowieka,

  0...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy poezji barokowej

   

  kunsztowność poezji - Jan Andrzej Morsztyn inspirowany był przez nurt "marinizmu"; twierdzono, że poezja powinna przede wszystkim zadziwiać czytelnika, zaskakiwać go niezwykłością operacji językowych, metafor, szokujących paradoksów i zestawień antytetycznych (Cuda miłości), oryginalnych...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki literackie Baroku

   

  Sonet - utwór poetycki składający się z 14 wersów podzielonych na dwie strofy czterowierszowe oraz dwie trójwierszowe (tercyny), o ścisłym rozkładzie rymów, przy czym 8 pierwszych wersów zawiera na ogół część opisową lub narracyjną, natomiast 6 końcowych stanowi część refleksyjno-uogólniającą...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja

   

  Kontrreformacją nazywa się prąd powstały w kościele katolickim wobec zagrożenia reformacją. Był to ruch potężny zapoczątkowany przez sobór trydencki (1545- 1563), którego zadaniem było wewnętrzne zreformowanie kościoła oraz opracowanie taktyk walki z różnowiercami. Na straży postanowień soboru...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Zbytki Polskie”

   

  „Zbytki Polskie” – patriotyczna. Apokaliptyczna wizja zagłady ojczyzny. Poeta krytykuje stany wyższe, które myślą tylko o wystawnym życiu, balach, ucztach, rozrywkach, wygodnych i błyszczących strojach. Szlachta dba o zewnętrzną stronę swego życia, zapominając o ojczyźnie i obowiązkach wobec niej...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /790

  praca w formacie txt

Do góry