Antyk i Biblia /115 prac/

 • Ocena brak

  Biblia

  Przedstawienie.

  Biblia czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. Składają się na nią 73 księgi: 46 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu, i zestaw ten jest kanonicznie nienaruszalny. Księgi te pisane były w ciągu wieków przez różnych...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Pola Dodano /08.03.2011 Znaków /5 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowości biblijne na wybranych przykładach

  Osobowość to zespół stałych cech psychicznych, regulujących zachowanie człowieka i wyróżniających go spośród innych ludzi; indywidualność. Osobowości w świecie biblijnym jest wiele, np.: Hiob, Mojżesz, Kohelet, Abraham, Salomon, Chrystus. Hiob - bogobojny, szczery, pełen dobroci, otoczony...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /10 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturotwórcza rola antyku (dawniej i dziś)

  Starożytna Grecja i Rzym, jej dokonania kulturowe, historyczne i cywilizacyjne wpłynęły na rozwój całej Europy. Wiele kolejnych epok literackich sięgało po dawno wypróbowane wzory nazwane później klasycznymi. Korzystano nie tylko z tematów, motywów, toposów, ale także z utrwalonych już gatunków...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /2 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat wartości biblijnych i ich kontynuacja w literaturze i sztuce późniejszych epok.

  Ogromna ilość dzieł traktuje o tym, co dobre, a co złe, prezentuje wzorce i antywzorce postaw ludzkich, zawiera pouczenia i zestaw norm etycznych – bezpośrednio lub parabolicznie.

   

  Biblia – najstarsza księga świata – zawiera nie tylko dekalog przykazań, ale również wiele wzorów ludzkich losów i...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Bianca Dodano /08.03.2011 Znaków /6 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epos antyczny i jego kontynuacje  

   Homer - autor "Iliady" i "Odysei". Jego ojczyzną była Azja Mniejsza. Prawdopodobnie żył na przełomie IX i VIII w. p.n.e. Pochodził z Chios.

   

  - Epos (epopeja) - wielki poemat epicki opiewający potęgę bohaterów, opowiadający o losach społeczeństw w przełomowej dla niego chwili. Akcja eposu dzieje...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /3 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAGEDIA ANTYCZNA JEJ RODOWÓD I CECHY

  Teatr grecki:

  a)od obrzędów sakralnych ku czci Dionizosa do teatru;

  b)Arystotelesowska teoria tragedii /katarsis,katastrofa/;

   

  Dramat starogrecki odbiega od dzisiejszego. Górowało w nim słowo poetyckie recytowane i śpiewane na tle muzyki instrumentalnej i tańca, szczególnie partie chórowe miały ten...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /8 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblijne i antyczne źródła inspiracji poetów i malarzy

  BIBLIA: ”Bogurodzica” ,”Żale Matki Boskiej pod krzyżem”

  (Renesans) „Psalmy” , „Pieśni” Kochanowskiego , „Kazania” -Piotr Skarga

  (Barok) „Krótkość żywota” –Naborowski

  (Oświecenie) „Kolędy” –Karpiński

  (Romantyzm) Norwid ,poezja Słowackiego

  (Młoda Polska) „Hymny” Kasprowicza, utwory...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /6 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bohater heroiczny w eposie Homera i chanson de geste – wykaż różnice i podobieństwa.

   

  Od Homera rozpoczęła się historia literatury europejskiej. Był on pierwszym epikiem. Autor w swoich eposach stworzył stworzył bohatera heroicznego.

  W Średniowieczu powst. termin pieśni o czynach (chanson de geste). Pieśni te rozpowszechniały wzór rycerza, którego niektóre cechy odpowiadały cechom...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /6 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obecność motywów mitologicznych w polskiej literaturze dawnej i współczesnej

  W literaturze polskiej dawnej i współczesnej funkcjonuje wiele pojęć umownych, utrwalonych w naszej kulturze. Ich niewyczerpanym źródłem jest mitologia – zapis ludzkich przemyśleń na temat początków świata i człowieka, praw, według których przemija życie, i porządku panującego na ziemi. Jest to...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /7 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspiracje biblijne w kulturze polskiej

  O tym, czym jest Biblia, napisano tomy. Najogólniej można powiedzieć, że jest to jedna z najstarszych, najobszerniejszych (45 + 27 ksiąg Starego i Nowego Testamentu) i najbardziej znana książka ludzkości (1200 przekładów, największa liczba wydań).

  Współcześni poeci też...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /6 022

  praca w formacie txt

Do góry