Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WAMPUKA

  Ros. Wampuka, niewiesta ajrikanskaja, 'afrykańska oblubienica', opera (1908) W. G. Erenberga, wystawiona w reżyserii N. N. Jewrieinowa na scenie petersburskiego teatru „Kriwoje zjerkało" ('Krzywe Zwierciadło'); przen. parodia opery, niedorzecznych konwencji i zakrzepłej rutyny przedstawień operowych; lichy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANOWIE

  Vanir, mit. germ. bogowie skandynawscy mieszkający w Noatunie, związani z płodnością, naturą, wegetacją:

  1. Njord (zob.), główny bóg Wanów,

  2. jego żona Skadi,

  3. ich syn Freyr (zob.),

  4. ich córka Freja (zob.), główna bogini Wanów; zob. Azowie; Skidbładnir.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAMPUM

  Paciorki z polewanych muszelek nanizanych na sznurki, wiązane w szarfy, paski, używane dawn. przez Indian płn.-amer. jako jednostka płatnicza, zastaw a. ornament, dziś sprzedawane przez nich turystom jako pamiątki z podróży; w jęz. Indian Narraganset skr. od wampompeag 'białe sznury'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANCZOS

  Dawn. drewno z trzech stron obrobione, z czwartej pokryte korą; dawn. deska na klepkę, zwł. bednarską, klepka; z nm.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAMS

  W XVI-XVII w. usztywniony, podwatowany kaftan męski z sukna, aksamitu, atłasu, sięgający do pasa; por. Sajan; z nm. od st.-fr. wambais 'kaftan noszony pod zbroją'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALTER O SILNEJ DŁONI

  Łac. Wdltharius manu fortis, z Akwitanii, bohater poematu łac. Waltharius, liczącego ok. 1500 wersów, napisanego prawdop. w IX a. X w., opartego na zaginionym poemacie niemieckim (zob. Lai). Walter ze swą narzeczoną Hiltgunt, uwięziony przez Hunów, zdołał wraz z ukochaną zbiec z niewoli. Pod Wormacją...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAŃTUCH

  Pakłak, grube płótno konopne na wory i do opakowań; płachta; wór z takiego płótna (na chmiel, wełnę itd.); przen. żart. brzuch, kałdun; z nm. Wagentuch 'płachta na wóz'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANDA

  Podanie o Wandzie, której imię i postać wymyślił, jak się zdaje, Wincenty Kadłubek (możliwe jednak, że oparł się na dawnej krakowskiej legendzie lud., osnutej wokół jakiejś rzeczywistej postaci hist.),'osiągnęło przez kilka stuleci niesłychaną popularność.

  Wincenty w swojej Kronice polskiej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALTER VON DER VOGELWEIDE

  ok. 1170-ok. 1230, Największy śr.-g.-nm. poeta liryczny, prawdop. z pochodzenia Austriak, którego biografię rekonstruowano z jego puścizny poetyckiej.

  Był rycerzem na służbie arystokracji, biskupów, książąt, króla i cesarza. Z zachowanych przeszło stu jego wierszy większość stanowią Minnelieder...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANDALOWIE

  Grupa plemion germańskich osiedlona prawdop. na pocz. ne. między górną Wisłą a Sudetami; część z nich dotarła do Dacji i Pannonii, inna część w 406 przekroczyła Ren i wtargnęła w 409 do Hiszpanii.

  Stamtąd przeprawili się w 429 pod dowództwem Genzeryka w sile ok. 80 000 do płn. Afryki, gdzie pod...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt

Do góry