Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WCZORAJ

  Mówiliśmy wczoraj..., łac. Dicebamus hesterna die - poeta i profesor hiszp. Luis Ponce de León, ok. 1527-91; pierwsze słowa jego wykładu na uniwersytecie w Salamance, podjętego po pięcioletniej przerwie spędzonej w więzieniu.

  Niewczorajszy (człowiek) doświadczony, bywały, który z niejednego pieca chleb...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE

  Szw. Vasa, dosł. 'snop' w herbie rodu możnowładczego, dynastia szwedzka, panująca w Szwecji w 1523-1654, w Polsce w 1587-1668.

  Założycielem dynastii był Gustaw I Waza, którego wnuka, Zygmunta III Wazę (zob.), obrano w Polsce w 1587 królem; po śmierci ojca, Jana III Wazy, Zygmunt III został też królem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WDOWA

  Ciepła wdówka zamożna, zasobna, posażna, majętna, u której „babożenowie" z pustkami w kieszeni szukają lepszego bytu.

  Do mnie, dzieci wdowy! z Popiołów, 3, Sandomierz, St. Żeromskiego; wolnomularskie hasło, którym książę Gintułt wzywa Rafała Olbromskiego, aby pomógł mu ratować kościół św. Jakuba...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /2 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAŻĄCA PERŁY

  a. Yanitas (łac. 'próżność') obraz (1662) Jana Vermeera z Delft, Waszyngton, Nat. Gall.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /98

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WDZIĘCZNY NIEBOSZCZYK

  Popularna bajka występująca w różnych wersjach w folklorze europejskim i - ze względu na swój umoralniający charakter-w zbiorach kaznodziejskich. Wierzyciele nie pozwalają pogrzebać dłużnika, dopóki nie otrzymają swych należności.

  Przejeżdżający kupiec, widząc nie pochowane zwłoki, spłaca długi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZA

  Naczynie różnego kształtu i rozmaitego przeznaczenia (dekoracyjne - od czasów starożytnych, i użytkowe, np. do podawania zupy-od końca XVIII w.), dość duże, zazwycżaj z szerokim otworem, ceramiczne, metalowe a. kamienne; por. Wazowie.

  Wazy greckie antyczne naczynia, zwł. ceramiczne, wyrabiane przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /3 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAŚĆ

  Dawn. poufały tytuł używany pomiędzy szlachtą, skr. od wasza miłość.

  ,,Od waśęi poszło do waszeci, od waszeci do wasz mości, od waszmości do waszmości Pana; dalej nastał waszmość mościwy Pan, dalej mój wielce mościwy Pan, dalej, Wielmożny, Jaśnie Wielmożny, Oświecony. Nie wiem, co dalej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WATYKAN

  Łac. Vaticanum, Campus Vaticanus, Ager Vaticanus, jedno ze wzgórz Rzymu na prawym brzegu Tybru, gdzie za Kaliguli i Nerona zbudowano cyrk, gdzie Hadrian wzniósł swe Mauzoleum (zob. Hadrian), a Konstantyn Wielki bazylikę.

  Watykan, Państwo Watykańskie, wł. Stato delia Citta del Vaticano, państwo papieskie na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAŚKA (WASYLI) BUSŁAJEW

  Bohater bylin cyklu nowogrodzkiego, północnego, buntownik, mocarz, awanturnik, który zebrawszy małą drużynę zuchów i siłaczy: Kostię Nowotorżanina, kulawego Potańkę i garbatego Chomkę, wygrał bitwę z całym miastem, wytłukłszy wyrwanym z ziemi wiązem niemal wszystkich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAWEL

  Wyniosłe, skaliste, wzgórze wapienne otoczone zalewiskami wiślanymi i bagnami, od prehistorycznych czasów dogodny naturalny punkt obronny ze swymi załomami skalnymi i jaskiniami, z czasem siedziba panującego księcia (zob. Krak; Kraków; Smok: wawelski; Wanda).

  Forma pierwotna nazwy brzmiała Wąwel dpn. Wąwla...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /3 110

  praca w formacie txt

Do góry