Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DYSTRAKCJA

  Dawn. roztargnienie; przeszkoda w skupieniu uwagi; coś, co rozprasza uwagę; rozrywka; z fr. distraction od łac. distractio 'rozłączenie*. Dystrakt dawn. człowiek roztargniony.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSYDENCI

  Różnowiercy, odszczepieńcy od dogmatów kościoła panującego, w dawnej Polsce nazwa stosowana gł. do luteranów, kalwinów i arian; por. Dyzunici; z łac. dissidens 'siedzący po przeciwnej stronie; nie zgadzający się*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTRAKCJA

  Dawn. roztargnienie; przeszkoda w skupieniu uwagi; coś, co rozprasza uwagę; rozrywka; z fr. distraction od łac. distractio 'rozłączenie*. Dystrakt dawn. człowiek roztargniony.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSYDENCI

  Różnowiercy, odszczepieńcy od dogmatów kościoła panującego, w dawnej Polsce nazwa stosowana gł. do luteranów, kalwinów i arian; por. Dyzunici; z łac. dissidens 'siedzący po przeciwnej stronie; nie zgadzający się*.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIAT

  (fr. directoire) Schyłkowy okres Rewolucji Fr. 1795-99, kiedy władzę ustawodawczą miął dwuizbowy parlainent (Rada Pięciuset i Radą Starszych), a wykonawczą pięcioosobowy rząd (zw. również dyrektoriatem), okres trwający od rozwiązania Konwentu do zamachu stanu Bonapartego; łącząca się z tym okresem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSK

  Krążek metalowy a. drewniany okuty metalem, używany w sporcie do rzutów w dal; płaski krążek przypominający kształtem dysk sportowy; z gr. diskos. Dysk z Fajstos zob. Fajstos.

  Dyskobol brąz dłuta Myrona z Eleuterai (ok. 450 pne.) przedstawiający zawodnika w chwili poprzedzającej rzut dyskiem, nie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIAT

  (fr. directoire) Schyłkowy okres Rewolucji Fr. 1795-99, kiedy władzę ustawodawczą miął dwuizbowy parlainent (Rada Pięciuset i Radą Starszych), a wykonawczą pięcioosobowy rząd (zw. również dyrektoriatem), okres trwający od rozwiązania Konwentu do zamachu stanu Bonapartego; łącząca się z tym okresem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSK

  Krążek metalowy a. drewniany okuty metalem, używany w sporcie do rzutów w dal; płaski krążek przypominający kształtem dysk sportowy; z gr. diskos. Dysk z Fajstos zob. Fajstos.

  Dyskobol brąz dłuta Myrona z Eleuterai (ok. 450 pne.) przedstawiający zawodnika w chwili poprzedzającej rzut dyskiem, nie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYPTAM

  (jesionolistny) Bot. bylina z rodziny rutowatych, o dużych liściach, wydzielająca wonne, parzące olejki eteryczne, rosnąca w Europie i Azji, uważana niegdyś za leczniczą, zwł. mającą moc wyciągania strzał z ran i gojenia ich. W księdze IX Jerozolimy wyzwolonej Tassa Godlryd zostaje przez nią...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYPTAM

  (jesionolistny) Bot. bylina z rodziny rutowatych, o dużych liściach, wydzielająca wonne, parzące olejki eteryczne, rosnąca w Europie i Azji, uważana niegdyś za leczniczą, zwł. mającą moc wyciągania strzał z ran i gojenia ich. W księdze IX Jerozolimy wyzwolonej Tassa Godlryd zostaje przez nią...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt

Do góry