Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WIARDUNEK

  Wiardunk, czwartak, fertbn, śrdw. obrachunkowa jednostka pieniężna równa ćwierci grzywny, używana w Polsce i w krajach ościennych; w XIV i XV w. równa 12 groszom; z nm.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATR

  Prąd, strumień, ruch powietrza w określonym kierunku; cuch, węch, powonienie psa; zapach właściwy jakiemuś gatunkowi zwierząt. Dary wiatru północnego zob. Dar. Gonić, pędzić wiatry po świecie dawn. zjeżdżać, przebiegać, przemierzać, przewędrować świat, bujać po świecie, tułać się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /4 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATRAK

  Budowla ze skrzydłami napędzanymi siłą wiatru i poruszającymi prymitywne urządzenia do przemiału ziarna na mąkę; wiatraków używano od XIII do XIX w., a w Holandii od XV w.: pomagały one usuwać wodę z polderów (terenów oddzielanych od morza groblami, osuszanych i odsalanych).

  Walka z wiatrakami z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATYK

  Kośc. chrześc. komunia udzielana w niebezpieczeństwie (a. na łożu) śmierci; żart. zaopatrzenie na drogę; z łac. viaticum 'zaopatrzenie na drogę' od via 'droga'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĄZKA

  Są wiązki i wiązki (drewek), fr. il y a fagots et fagots, jest różnica między towarem a towarem; przen. różne bywają gatunki rzeczy o tej samej nazwie; z Lekarza mimo woli, 1,6, Moliera; słowa drwala Sganarela.

  Wiązka chrustu. W średniowieczu często palono heretyków na stosie wiązek chrustu; dlatego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIANO

  W dawnym prawie polskim suma pieniężna zapisywana przez męża żonie, zwykle w połowie równa sumie jej posagu, a w drugiej połowie będąca darem (przywiankiem) męża, mająca stanowić zabezpieczenie majątkowe żony na wypadek owdowienia; dawn. posag wniesiony przez żonę mężowi; por. też Dożywocie;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘZEŁ

  Sploty isupeł, zaciągnięta pętla; miejsce skrzyżowania się ważnych arterii, szlaków komunikacyjnych, jak węzeł kolejowy, drogowy itp.; jednostka prędkości statku wodnego równa 1 mili morskiej na godzinę - 1,852 km/godz.; bot. miejsce na łodydze, gdzie osadzony jest liść a. okółek liści.

  Węzeł...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘŻOWNIK

  Łac. Ophiuehus, konstelacja równikowa, widzialna w Polsce wiosną i latem.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /82

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  (MR.) W. H.

  "Jedyny rodzic", ang. the onlie begetter, czy może Jedyny doręczyciel" Sonetów Szekspira, któremu autor je zadedykował. Osoba, kryjąca się za tymi inicjałami jest nie rozwiązaną dotąd zagadką; najprawdopodobniejszymi kandydatami wydają się: Henry Wriothesley, hrabia Southampton, i William Herbert...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WHITEHALL

  (wym. uąjtho:!) Ulica w Londynie biegnąca od Charing Cross do Parliament Street, przy której znajdują się liczne ministerstwa i Cenotaph (cenotaf, grobowiec nie zawierający zwłok, pomnik Nieznanego Żołnierza 1. wojny świat.) projektu Sir E. L. Lutyensa; przen. rząd brytyjski; por. Downing Street.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt

Do góry