Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OSTATNI Z NIECZUJÓW, cykl powieści i opowiadań Z. Kaczkowskiego

  OSTATNI Z NIECZUJÓW, cykl powieści i opowiadań Z. Kaczkowskiego, wyd. w Petersburgu i Mohylewie 1853-55, t. 1-6, obejmujący utwory ogł. przedtem w czasopismach (niektóre także w wyd. os.): Bitwa o chorążankę (1851, popr. odb. 1852) Kasztelanice lubaczewscy (1851-52), Pierwsza wyprawa pana Marcina (1853;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSSOWSKI JULIUSZ JAN

  OSSOWSKI JULIUSZ JAN, ur. 4 XI 1855 w Starogardzie Gdańskim, zm. 4 II 1882 w Królewcu, badacz piśmiennictwa mazur., etnograf, językoznawca. Kształcił się na uniw. we Wrocławiu, nast. w Królewcu, gdzie 1877 był sekretarzem Kółka Towarzyskiego Pol. (doktorat uzyskał 1880). Jeden z pierwszych autorów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSSOLIŃSKI JÓZEF MAKSYMILIAN

  OSSOLIŃSKI JÓZEF MAKSYMILIAN, ur. 1748 w Woli Mieleckiej (Sandomierskie), zm. 17 III 1826 w Wiedniu, fundator biblioteki, prozaik, historyk literatury. Zreformowane jezuickie kolegium w Warszawie i udział w życiu stołecznego środowiska oświeconych ukształtowały zainteresowania O. i program późniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /2 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSSOLIŃSKI JERZY

  OSSOLIŃSKI JERZY, ur. 15 XII 1595 w Sandomierzu, zm. 9 VIII 1650 w Warszawie, dyplomata, polityk, mówca, autor pamiętnika. Kształcił się w Grazu i Lowanium, uzupełniając studia we Francji i Włoszech. Był dworzaninem królewicza Władysława, a później doradcą polit. króla. Posłował do Anglii (1621)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSSOLINEUM, właśc. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (ZNiO)

  OSSOLINEUM, właśc. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (ZNiO), biblioteka fundacyjna o szeroko zakrojonej działalności nauk. i wydawn., z siedzibą we Lwowie, po II wojnie świat, we Wrocławiu, zał. 1817 przez J.M. Ossolińskiego. W realizowanym stopniowo zamierzeniu fundatora O. miało zastąpić...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /14 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSSENDOWSKI FERDYNAND ANTONI

  OSSENDOWSKI FERDYNAND ANTONI, ur. 27 V 1878 koło Witebska, zm. 3 I 1945 w Grodzisku Maz., pisarz, podróżnik, autor prac nauk. z zakresu chemii i geografii. Studiował nauki mat.-przyr. na uniw. w Petersburgu oraz chemię i fizykę na Sorbonie. Wiele lat spędził w Rosji i na Dalekim Wschodzie. Podczas wojny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSNOWA, czasopismo wyd. w Łodzi

  OSNOWA, czasopismo wyd. w Łodzi 1963-71 i od 1978, początkowo rocznik, od 1966 kwartalnik. Red. nacz. M. Piechal, J. Huszcza (od 1970), K. Iskrzyńska (od 1978), T. Chróścielew-ski (od 1981). O., wyd. przez łódz. oddział ZLP, ma charakter pisma ogólnopol. o profilu społ.-kult.; dużo miejsca zajmuje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSMAŃSKI MATEUSZ

  OSMAŃSKI MATEUSZ, ur. 19 IX 1796 w Chełmży, zm. 13 XII 1857 w Brodnicy, pisarz i tłumacz; ksiądz. Wychowanek seminarium w Chełmnie, od 1831 proboszcz i wizytator szkół w Brodnicy, 1848-50 współpracownik chełmińskich czas. „Szkółka Nar." i „Katolik". Od 1849 ogłaszał w wydawnictwie K. Kohlera w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSMAŃCZYK EDMUND JAN

  OSMAŃCZYK EDMUND JAN, ur. 10 VIII 1913 w Jagielnie na Opolszczyźnie, publicysta, reporter, działacz społeczno-polityczny. Studiował historię na UW oraz dziennikarstwo w Berlinie. Dzieciństwo i młodość spędził na Śląsku Opol. i był 1932-39 aktywnym działaczein Zw. Polaków w Niemczech...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /2 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSMANIS JAZEPS

  OSMANIS JAZEPS, ur. 1932, łotew. poeta i krytyk, tłumacz literatury polskiej. Ukończył studia filol. na uniw. w Rydze. Własną twórczość (debiut 1956) adresuje do dzieci i młodzieży, zajmuje się także krytyką literatury dla dzieci i teorią literatury. Tłumaczy z kilku języków słow., a także z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt

Do góry