Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OŚWIECENIE, okres w historii kultury i literatury pol.

  OŚWIECENIE, okres w historii kultury i literatury pol. obejmujący 2 poł. XVIII i pocz. XIX w.; termin „o." jako nazwa epoki przyjął się za wzorem Niemiec (upowszechniony m.in. przez I. Kanta). Traktowane do niedawna jako ostatnie ogniwo kultury i literatury staropol., o. jest dziś zgodnie uznane za...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /24 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTROWSKI KRYSTYN, hrabia

  OSTROWSKI KRYSTYN, hrabia, ur. 19 V 1811 W Ujeździe pod Tomaszowem, zm. 4 VII 1882 w Lozannie, poeta, dramatopisarz. publicysta, tłumacz. Uczestnik powstania 1830-31, podczas którego debiutował patriot. wierszami, po klęsce przebywał w Belgii, od 1837 we Francji, od 1870 w Szwajcarii (należał do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTROWSKI JÓZEFAT BOLESŁAW

  OSTROWSKI JÓZEFAT BOLESŁAW, ur. 1803 lub 1805 w Pobujanach (Podole), zm. 1871 wMeaux (Francja), publicysta. Od 1829 współpracował w Warszawie z —> „Dziennikiem Powsz. Krajowym" i —> „Kurierem Pol."; podczas powstania był jednym z filarów „Nowej Polski". Rzecznik romantyzmu, w którym widział formę walki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTROWSKA EWA, z MROZÓW

  OSTROWSKA EWA, z MROZÓW, ur. 5 V 1907 w Kolbuszowej, zm. 11 XI 1977 w Krakowie, językoznawca. Studiowała filologię pol. na UJ (1926-32) pod kier. K. Nitscha i I. Chrzanowskiego. W 1933-39 i 1944-46 pracowała jako nauczycielka gimn. w Rzeszowie; była żoną pedagoga i powieściopisarza J. Ostrowskiego. Od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTROWSKA BRONISŁAWA, z MIERZ-BRZEZICKICH, pseud. Edma Mierz

  OSTROWSKA BRONISŁAWA, z MIERZ-BRZEZICKICH, pseud. Edma Mierz, ur. w listopadzie 1881 w Warszawie, zm. 18 V 1928 tamże, poetka, nowelistka, powieściopisarka, autorka książek dla dzieci, tłumaczka. Od 1901 żona rzeźbiarza Stanisława; dłuższy czas przebywała we Francji, brała udział w pracach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRORÓG JAN

  OSTRORÓG JAN, ur. ok. 1436 w Ostrorogu (Poznańskie), zm. po 3 VI 1501, pisarz polityczny. Wywodził się z możnowładczej rodziny reprezentującej wielkopol. kierunek pol. myśli polit. XV w., oparty na tradycji współpracy z husytami czes., a niechętny rządom Małopolan i nadmiernym wpływom kleru...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTROMĘCKI BOGDAN

  OSTROMĘCKI BOGDAN, ur. 12 VII 1911 w Kowalu pod Włocławkiem, zm. 8 I 1979 w Warszawie, poeta, eseista. Z wykształcenia prawnik, w okresie okupacji niem. studiował filologię pol. na tajnym Uniw. Ziem Zach. w Warszawie, był żołnierzem AK. Od 1949 pracował w dziale literackim Pol. Radia, m. in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTROŁĘKA a literatura polska

  OSTROŁĘKA, miasto woj. nad Narwią. Jeden z najstarszych grodów mazowieckich na pograniczu Puszczy Zielonej, stolica Kurpiowszczyzny. Dzieje O. wiążą się z działalnością Ziemowita III, któremu prawdop. zawdzięcza prawa miejskie nadane ok. 1373. Po wcieleniu 1526 Mazowsza do Korony miasto przekazane w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /3 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTERBERGER JERZY

  OSTERBERGER JERZY, ur. 1542 we Frankonii, zm. 10 III 1602 w Królewcu, drukarz i księgarz. Do Prus przybył ok. 1565, objął 1575 drukarnię po swym teściu —» J. Daubmannie; firmował druki niem., łac., pol., litew., łotew. (ogółem 170 pozycji, w tym 17 polskich). Drukował protest, pisma teol. i rel., m...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTATNI Z SIEKIERZYŃSKICH. Historia szlachecka, powieść J. I. Kraszewskiego

  OSTATNI Z SIEKIERZYŃSKICH. Historia szlachecka, powieść J. I. Kraszewskiego, powst. w Hubinie 1850, wyd. w Petersburgu 1851, dedykowana W. Syrokomli, jeden z pierwszych w literaturze pol. utworów podejmujących problem deklasowania się szlachty. Treścią powieści są dzieje Tadeusza Siekierzyńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /975

  praca w formacie txt

Do góry