Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK NAUKOWO-LITERACKI. Pismo zbiorowe umiejętności, literatury i sztuki

  PAMIĘTNIK NAUKOWO-LITERACKI. Pismo zbiorowe umiejętności, literatury i sztuki (1850 podtyt. Pismo literaturze, umiejętnościom i sztuce poświęcone), kryptoperiodyk (dwumies.), wyd. 1849-50 (razem 6 zesz.) w Wilnie przez R. Podbereskiego, finansowany przez Z. Klimańską. Ściśle związany z kręgiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych"

  PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych", czasopismo nauk.-lit., wyd. w Warszawie w 1 półroczu 1819 co 6 tygodni przez grono byłych uczniów —> Liceum Krzemienieckiego, pod red. prawdop. F. Skomorowskiego. Stanowiło kontynuację „Ćwiczeń Nauk.", jednakże brak w zespole...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK LWOWSKI, miesięcznik nauk.-lit.

  PAMIĘTNIK LWOWSKI, miesięcznik nauk.-lit., wyd. we Lwowie 1816-19 przez K. Wilda, zainicjowany przez B. Kicińskiego z inspiracji środowiska wil. „oświeconych" (K. Kontrym, J. Zawadzki), red. przez K. Łopuszańskiego, od 1817 A.T. Chłędowskiego, od października 1819 W. Chłędowskiego, który 1820...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK LUDOWY

  PAMIĘTNIK LUDOWY. Pamiętnikarstwo chłopskie należy obok poezji do podstawowych form piśmiennictwa lud. (—» ludowa literatura, 2). Ta specyficzna grupa tekstów, powstających mniej lub bardziej samorzutnie, odróżniana bywa zazwyczaj od tzw. chłopskiego pamiętnikarstwa konkursowego, jako zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /5 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK LITERACKI, kwartalnik nauk.

  PAMIĘTNIK LITERACKI, kwartalnik nauk. poświęcony historii literatury pol. oraz zagadnieniom z zakresu krytyki lit. i teorii literatury, wyd. od 1902: we Lwowie (do 1939), nast. Warszawie (1946-50) i Wrocławiu (od 1950); powst. jako kontynuacja —> „Pamiętnika Towarzystwa Lit. im. A. Mickiewicza", był do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /5 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Powsz."

  PAMIĘTNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Powsz.", wyd. w Warszawie w 1 poł. 1842, red. przez wydawcę „Gazety", K. Wittego, krytyka teatr, i muz., późniejszego czł. —> Cechu Głupców. Odznaczał się świadomie przyjętą, zdecydowanie demokr. „barwą" ideol., widoczną zwł. w polemikach z —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK DLA PŁCI PIĘKNEJ. Pismo różnym rodzajom poezji i prozy poświęcone

  PAMIĘTNIK DLA PŁCI PIĘKNEJ. Pismo różnym rodzajom poezji i prozy poświęcone, dwutygodnik lit. dla kobiet, wyd. (i red.) w Warszawie 11-30 XI 1830 przez K. Gaszyńskiego i L. Zienkowicza (t. 3-4 przez Zienkowicza) przy współpracy K. Danielewicza i D. Magnuszewskiego. Pismo nie miało określonego oblicza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK, w znaczeniu ogólnym relacja piśmiennicza

  PAMIĘTNIK, w znaczeniu ogólnym relacja piśmiennicza, odtwarzająca wydarzenia autentyczne, w których autor uczestniczył lub był ich naocznym świadkiem; także zapis poglądów i opinii autora, wyznań osobistych i przeżyć wewnętrznych. Zasadą organizującą wypowiedź może być koncentracja na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /3 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĄTKI SOPLICY, właśc. Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego

  PAMIĄTKI SOPLICY, właśc. Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego, cykl 25 —> gawęd szlacheckich H. Rzewuskiego, powst. z inspiracji Mickiewicza, w większości —> Rzymie 1830-32 (uzup. do 1844), wyd. (20 gawęd) w Paryżu 1839—41, t.1-4, z przedmową S. Witwickiego, w wersji wygładzonej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /3 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĄTKA Z CELULOZY

  PAMIĄTKA Z CELULOZY, powieść I. Newerlego, prwdr. 1951-52 w „Twórczości" pt. Pamiętnik z Celulozy, wyd. os. w Warszawie 1952. Powieść jest obrazem losu robotnika, który zbliża się do ruchu rewol. (KPP), aby stać się wreszcie świadomym działaczem i członkiem partii. Wydarzenia toczą się w l...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt

Do góry