Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WIELKANOC

  Najstarsze i najważniejsze święto w chrześcijańskim roku liturgicznym, poświęcone pamięci zmartwychwstania Chrystusa; termin obchodzenia święta ustalono w 325 na soborze nicejskim, nawiązując do żydowskiego święta Pesach (zob. Pascha), na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI

  Sejm Wielki zob. Sejm (Czteroletni). Wielka Armia, fr. Grandę Armee, armia Napoleona I; dziś zwykle o armii przeszło 600 000 żołnierzy, złożonej w dwóch trzecich z Niemców, Austriaków, Polaków i Włochów, rzuconej na Rosję w 1812, zniszczonej w czasie odwrotu, zwanej też 1'Armee de Russie. Napoleon...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /14 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELICZKA

  Miasto na skraju Pogórza Karpackiego, w woj. krakowskim, o 13 km od Krakowa; prawa miejskie przed 1290; stolica polskiej soli; zob. Zupa 2 (Solna w Wieliczce).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEJSKA NARZECZONA

  Fr. LAccordee de viłlage, słynny obraz (1761) Jeana Baptiste'a Greuze'a, Paryż, Luwr.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /88

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK

  Okres stu lat, stulecie; lata życia, czas istnienia czegoś, lata czyjegoś życia od urodzenia do chwili obecnej a. do śmierci (zob. Siedemdziesiąt: Lata nasze...); okres w rozwoju przyrody i społeczeństwa ludzkiego, epoka wyróżniająca się jakimiś ważnymi cechami, zob. niżej Wiek złoty itd.; w dziejach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELBŁĄD

  Z goc. ulbandus od gr. elćphas dpn. elćphantós 'słoń'. Koń i wielbłąd. Niemiecki dramaturg Lessing, a za nim Ignacy Krasicki napisali bajkę o koniu-, który zuchwale skarżył się przed Jowiszem na swe upośledzenie: „Oto kark niezbyt wzniosły, a zbyt gęsta grzywa, nogi nie dość wysokie, piersi nie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDEŃ

  Nm. Wien, stolica Austrii, nad Dunajem, na płn.-wsch. krańcu Alp, otoczona od zach. i płn.-zach. przez Las Wiedeński, zalesione przedgórze Alp; osada celtycka w I-II w. stała się rzymskim obozem wojsk, pod nazwą Vindobona, zamiast poprzedniej Vindomina; ok. 791 pod władzą Karola Wielkiego; stolica Austrii...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /4 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECHEĆ

  Pęk, garść słomy, siana, badyli, gałązek.

  Wiechcie dawn. w Polsce słomiane ściółki wkładane powszechnie do butów, do XVII w. nawet przez magnaterię.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WICINA

  Dawn. szkuta, towarowy statek rzeczny; przest. łoza, zarośla wierzbowe.

  Panie Prusak! że Waszeć Sędziowską handlujesz

  Parą wicin mizernych, to już zań gardłujesz?

  Zapomniałeś, Mopanku, że ojciec Waszecin

  Spławiał do Prus dwadzieścia Horeszkowskich wicin?

  A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 7, 400-03.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZERNIK

  Down. kolacja, wieczerza; dawn. izba, w której spożywa się wieczerzę, zwl. sala w Jerozolimie, gdzie Jezus spożyć miał Ostatnią (zob. Ostatni) Wieczerzę z apostołami.

  Różni egzegeci przypuszczają, że wieczernik ów mógł być w domu matki św. Marka a. w domu Nikodema lub Józefa z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt

Do góry