Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WIERZEJE

  Brama dwuskrzydłowa zbita z desek (dawn. w odróżnieniu od jednoskrzydłowych wrót, pobitych tarcicami) zamykająca ogrodzenie; dwuskrzydłowe wrota szopy, obory, stodoły.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERZYNEK Mikołaj

  Właśc. Mikołaj Wirsing, mieszczanin krakowski pochodzenia niemieckiego, kupiec, bankier, generalny zarządca dworu królewskiego od 1341, w 1344 ławnik, w 1347, 1356 i 1364 rajca, żupnik wielicki.

  Uczta Wierzynka. Słynna z wystawności uczta, o której mówiono potem długo w kraju i za granicą, wydana w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIESŁAW

  Imię męskie, sztuczny płód literacki (tak jak np. Grażyna, zob.) utworzony przez poetę Wincentego Reklewskiego, 1786-1812, a spopularyzowany przez Kazimierza Brodzińskiego w „sielance krakowskiej" Wiesław (1820). Autor przeszedł nawet do dziejów piśmiennictwa polskiego jako „śpiewak Wiesława"; por...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ

  Krótki utwór poetycki; w l.mn. poezja; wers, linijka, odcinek metryczny utworu poetyckiego; linijka, rządek pisma a. druku; z łac. versus 'bruzda; rząd, linia, wiersz'.

  Cokolwiek próbowałem powiedzieć, stawało się wierszem, łac. quidquid tentabam dicere, versus erat, z Tristii, 4,10,26, Owidiusza. Czytać...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERTEŁ

  W Polsce od XIV w. nazwa ćwiartki większej jednostki miary; miara ciał sypkich i ciekłych różnej wielkości w różnych dzielnicach kraju, np. wierteł warszawski, 1764-1819, liczył 8 garncy zboża (ok. 30 litrów); wiardunek, ćwierć grzywny; dawn. dzielnica miasta; z nm. Viertel 'ćwiartka*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKOPOLSKA

  Historyczna dzielnica Polski zamieszkiwana przez Polan, którzy w IX-X w. rozpoczęli proces jednoczenia ziem polskich pod władzą Piastów, zwana pierwotnie Polską, a od XIV-XV w. Wielką (tzn. Starą) Polską, kolebka, państwa polskiego. Za Piastów obejmowała całe dorzecze Warty, sięgając na północ daleko...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELORYB

  Łac. Cetus, konstelacja równikowa, widzialna w Polsce jesienią i zimą; zob. Mira Ceti.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /96

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIENIEC

  Gr. stóphanos, łac. corona, odgrywał w staroż. Grecji i Rzymie znaczną rolę; noszony przez biboszów (przy sympozjach, ucztach) i mówców, wkładany był zmarłym do grobu, zwycięzcom zdobiono nim głowy (zob. Wawrzyn; Laur; Oliwka); wieniec z gałązek i kwiatów kładli sobie na głowę kapłani i urzędnicy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /3 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERNOŚĆ

  Grecka wierność, łac. Graeca fides, wiarołomność. Płaszcz wierności zob. Płaszcz. Wierność attycka zob. Attyka. Wierność nagradza się sama, łac. fidelitas gratia fidelitatis.

  Wierność punicka, łac.fides Punica, fenicka, kartagińska wiarołomność; wg Jugurty, 108,3, Sallustiusza i in.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERNY

  Bądź wierny aż do śmierci z Biblii, Apok., 2, 10; dewiza miasta Worcester (zach.-śr. Anglia): Semperfidelis, mutare sperno łac., 'zawsze wierny, gardzę odmianą'. Kto wierny jest w najmniejszej, i w wielkiej sprawie wierny będzie z Biblii, Ew. wg Łuk., 16,10. Ojciec wiernych zob. Abraham. Przywódca...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /1 546

  praca w formacie txt

Do góry