Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PILCH MACIEJ

  PILCH MACIEJ, ur. 18 XI 1831 w Chochołowie (Nowotarskie), zm. 21 III 1907 w Końcówce (graniczącej z Chochołowem). Pochodził z rodziny góralskiej. Gospodarował na roli. Pod koniec życia napisał (lub podyktował) Pamiętnik o powstaniu chochołowskim (wyd. F. Gwiżdż, „Na ziemi naszej" 1909); jako relacja...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PILCHOWSKI DAWID

  PILCHOWSKI DAWID, ur. 15 XII 1735 w Rutkiszkach (Augustowskie), zm. 4 XII 1803 w Wilnie, tłumacz, prof. literatury. Ksiądz (od 1752 do 1773 jezuita), od 1757 nauczyciel szkół jezuickich w Wilnie, 1766 dr filozofii Akad. Wil., był od 1783 parokrotnie wizytatorem szkół litew. KEN, 1783-93 prof. literatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PILECKI ANTONI

  PILECKI ANTONI, ur. 8 VII 1853 w Dobrzyniu nad Drwęcą, zm. 1921 w Warszawie, poeta, krytyk, publicysta. Ukończył prawo na UW 1876, od 1881 pracował jako adwokat. Od 1873 stały współpracownik „Przeglądu Tyg.", 1875 red. „Opiekuna Domowego", nast. „Antraktu" i „Rocznika Lit."; działacz Kasy Literackiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PILAT ROMAN

  PILAT ROMAN, ur. 1846 we Lwowie, zm. 6 IV 1906 tamże, historyk literatury. Początkowo studiował prawo, nast. filologię i historię na uniw. we Lwowie (był tu uczniem A. Małeckiego, działał w —> Czytelni Akademickiej i 1866 był jej pierwszym przewodniczącym), Wiedniu i Paryżu. W 1871 habilitowany...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PILAR JAN

  PILAR JAN, ur. 9 IX 1917 w Stribrcu, czes. poeta, krytyk i wydawca, tłumacz poezji polskiej. W 1936-39 studiował romanistykę i slawistykę na Uniw. Karola w Pradze, studia ukończył po wojnie (1946). W 1939-40 więziony wraz z grupą studentów czes. w Sachsenhausen, gdzie zetknął się z Polakami -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIKADOR, kawiarnia poetów Pod Picadorem

  PIKADOR, kawiarnia poetów Pod Picadorem, istniejąca od listopada 1918 do marca 1919 w Warszawie, początkowo przy ul. Nowy Świat 57, a nast. w podziemiach Hotelu Europejskiego. Założona (na wzór tego typu imprez futuryst.w Moskwie) przez T. Raabego, A. Słonimskiego, J. Lechonia i J. Tuwima (do których...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIGOŃ STANISŁAW

  PIGOŃ STANISŁAW, ur. 27 IX 1885 w Komborni (Krośnieńskie), zm. 18 XII 1968 w Krakowie, historyk literatury, edytor, pamiętnikarz. Pochodził z rodziny małorolnych chłopów. Studiował 1906-12 na UJ, gł. filologię pol.; najwięcej zawdzięczał opiece naukowej I. Chrzanowskiego. Debiutował szkicem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /8 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIĘTAK STANISŁAW

  PIĘTAK STANISŁAW, ur. 3 VIII 1909 w Wielowsi pod Tarnobrzegiem, zm. 27 I 1964 w Warszawie, poeta i prozaik. Pochodził z rodziny chłopskiej o pewnych tradycjach lit., po ukończeniu nauki gimn. w Tarnobrzegu odbywał 1929-33 studia polonist. i socjol. na UJ. Należał wówczas do koła lit.-nauk. Litart i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /4 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIĘKOŚ DOMINIK

  PIĘKOŚ DOMINIK, ur. 1 II 1873 w Przybówce pod Krosnem, zm. 23 II 1912 tamże, pisarz ludowy. Po ukończeniu szkoły lud. zdobywał wiedzę drogą samouctwa. Do działalności pisarskiej został zachęcony przez J. Stapińskiego. Współpracował z czasopismami, gł. z „Przyjacielem Ludu", gdzie od 1895...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIETRZYCKI JAN, pseud. Jan P. Tarnowianin, Kordian Sławita

  PIETRZYCKI JAN, pseud. Jan P. Tarnowianin, Kordian Sławita, ur. 17 XII 1880 w Tarnowie, zm. 28 XII 1944 w Krakowie, poeta, historyk literatury. Ukończył wydz. filoz. UJ, studiował też za granicą. W 1910 organizował kabaret lit. we Lwowie, tamże 1911 był sekretarzem redakcji mies. „Sztuka". Pracował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt

Do góry