Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PIWOWAR LECH

  PIWOWAR LECH, ur. 7 II 1909 w Krakowie, zm. po 1939 w ZSRR, poeta. Studiował na wydz. filoz. UJ oraz w Szkole Nauk Polit. w Katowicach. Związany z krak. środowiskiem lewicowej awangardy lit., należał 1932-35 do koła lit.-artyst. —> Litart, 1933 do Pol. Akad. Klubu Artystycznego. Był jednym z autorów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIWIŃSKI LEON

  PIWIŃSKI LEON, ur. 2 II 1889 w Rudzie (Podlasie), zm. 1 XII 1942 w Warszawie, krytyk lit., wydawca. Samouk, zdobył rozległą erudycję literacko-muzyczną, przez dłuższy czas pracował jako urzędnik ubezpieczeniowy. Czł. —> Klubu Lit. i Nauk. (KLIN), 1935-36 w redakcji tyg. „Pion" (1936 red. nacz.)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIŚMIENNICTWO POLSKIE W ZARYSIE

  PIŚMIENNICTWO POLSKIE W ZARYSIE, synteza dziejów literatury pol. E. Dembowskiego, powst. 1844, wyd. w Poznaniu 1845, dedykowana R. Berwińskiemu. Przedstawia proces rozwoju piśmiennictwa pol. od czasów prehist. do 1844, traktując - zgodnie z założeniami „filozofii twórczości" Dembowskiego - dzieje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /2 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIŚMIENNICTWO KRAJOWE, dodatek literacko-rozrywkowv do „Gazety Porannej"

  PIŚMIENNICTWO KRAJOWE, dodatek literacko-rozrywkowv do „Gazety Porannej" (poprzednio „Pismo Dodatkowe do Gazety Porannej»"), wyd. w Warszawie 1840 (dwutyg.) -poł. 1841 (tyg.) przez H. Skimborowicza. Wyraz budzących się aspiracji do odbudowy życia kult. Królestwa, wykazywał poważne ambicje w poszerzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIŚMIENNICTWO

  PIŚMIENNICTWO, termin wieloznaczny, określający: 1) ogół utrwalonych w piśmie utworów i form językowych niezależnie od pochodzenia, ukształtowania i przeznaczenia, ujmowany w skali powsz., światowej, ewentualnie ograniczony do wyodrębnionego języka, epoki, kraju lub narodu; 2) zbiór lub wybór utworów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISZCZKOWSKI MIECZYSŁAW

  PISZCZKOWSKI MIECZYSŁAW, ur. 8 VIII 1901 w Mielnicy nad Dniestrem, zm. 23 V 1981 w Krakowie, historyk literatury. Studiował 1919-24 na UJK, uczeń W. Bruchnalskiego i J. Kleinera. Publicysta „Myśli Nar." (1925-32). Habilitowany 1933; od 1946 w Krakowie, wykładał na UJ i WSP, od 1959 prof. UJ. Zajmował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISTORIUS SZYMON

  PISTORIUS SZYMON, ur. ok. 1568 w Opolu, zm. po 1638, poeta reformacyjny. Studiował za granicą, ok. 1590-1603 pastor luterański w Tarnowskich Górach, pozostawał w kręgu mecenatu A. Kochcickiego; pod wpływem korespondencji z F. Socynem przeszedł na arianizm. Od 1604 minister zboru w Czarkowach H...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISKORSKI SEBASTIAN JAN

  PISKORSKI SEBASTIAN JAN, zm. 18 VIII 1707, tłumacz, pisarz dewocyjny, panegirysta, kaznodzieja. Studia, bakalaureat (1660), doktorat prawa (1664) w Akad. Krakowskiej. Wychowawca S. Szembeka, synów Jana Sobieskiego i M.K. Radziwiłła. Prof. prawa, podkanclerzy i rektor Akad. Krak. (1699), znawca sztuki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISARSKI JAN

  PISARSKI JAN, zm. w końcu XVII w., edytor, bibliotekarz. Sekretarz kancelarii król., w 2-tomowym dziele Mówca polski, albo Wielkich senatorów... mowy (Kalisz 1668) wydał zebrane przez siebie w ciągu kilkunastu lat mowy senatorskie i sejmowe, dopełnił to potem Suplementem do mów sejmowych (1678), dodał mowy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISANSKI JERZY KRZYSZTOF

  PISANSKI JERZY KRZYSZTOF, ur. 13 VIII 1725 w Piszu, zm. 11 X 1790 w Królewcu, historyk, bibliograf. W 1742-48 studiował na uniw. w Królewcu, duchowny ewang., wykładowca, także w szkole katedralnej, której był konrektorem, od 1759- rektorem; utrzymywał bliskie stosunki z pol. światem nauki i kultury, m.in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 085

  praca w formacie txt

Do góry