Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  POCIEJ HIPACY

  POCIEJ HIPACY (imię zakonne; imię chrzestne Adam), ur. 1541, w Różankach (Podlasie) zm. 18 VII 1613 we Włodzimierzu (Wołyń), pol.-białorus. pisarz rel., tłumacz. Studiował w Akad. Krak., 1550-72 był dworzaninem Zygmunta Augusta. Po kilkakrotnej zmianie wyznania wstąpił do prawosł. zakonu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCEK JAN, właśc. Poczek

  POCEK JAN, właśc. Poczek, ur. 4 V 1917 w Zabłociu pod Puławami, zm. 26 VI 1971 w Kaleniu (tamże), poeta ludowy. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej. Ukończył szkołę podstawową; rolnik. Działacz ZMW RP „Wici", podczas II wojny świat.,w BCh, współpracownik chłopskich pism konspiracyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POBUDKA, miesięcznik socjalist.

  POBUDKA, miesięcznik socjalist., wyd. (nieregularnie) w Paryżu 1889-93 przez Gminę Nar.-Socjalist.; założycielem i pierwszym red. był S. Barański, red. od 1891 J. Lorentowicz. P. głosiła tezę o konieczności ścisłego zespolenia ruchu rewol. z walką o niepodległość, przeciwstawiając się zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POBŁOCKI GUSTAW

  POBŁOCKI GUSTAW, ur. 1839 w Linii pod Wejherowem, zm. 25 XI 1915 we Wtelnie pod Bydgoszczą, kaszubski publicysta i leksykograf; ksiądz, wychowanek Seminarium Duchownego w Pelplinie. Przeciwnik koncepcji mogących osłabić poczucie etnicznej i językowej wspólnoty polsko-kaszubskiej, zwalczał ze stanowiska...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POBUDKA, Poezje, zbiorek 12 wierszy patriot. S. Goszczyńskiego

  POBUDKA, Poezje, zbiorek 12 wierszy patriot. S. Goszczyńskiego, wyd. 1831 w powstańczej Warszawie (na koszt Min. Wojny?); niektóre prwdr. w „Dzienniku Powsz. Krajowym" lub „Nowej Polsce". Agitacyjny charakter zbiorku, zróżnicowanego gatunkowo (kantata, pieśń, piosenka, elegia) i nierównego artystycznie, ma...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POAKCJA, Nachgeschichte (niem.)

  POAKCJA, Nachgeschichte (niem.), zdarzenia prezentujące losy bohatera utworu lit., rozgrywające się już po zamknięciu właściwej —» fabuły; informacje o takich zdarzeniach są zwykle zawarte w —» epilogu (tak dzieje się np. w Ogniem i mieczem czy w Końcu ,,Zgody Narodów" T...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PNIEWSKI WŁADYSŁAW

  PNIEWSKI WŁADYSŁAW, ur. 3 II 1893 w Gostyniu, zm. 22 III 1940 w niem. obozie zagłady w Stutthofie, historyk literatury, językoznawca, bibliograf. W 1924-39 nauczyciel języka pol. w Gimnazjum Pol. w Gdańsku, założył tu pol. bibliotekę publ.; 1931-34 red. kwartalnika —> „Gryf". Badacz dziejów języka i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁUG ADAM, właśc. Antoni Pietkiewicz

  PŁUG ADAM, właśc. Antoni Pietkiewicz, ur. 23 X 1823 we wsi Zamość (Białoruś), zm. 2 XI 1903 w Warszawie, poeta, powieściopisarz, publicysta. W 1845 przez rok studiował na Uniw. w Kijowie, 1845-56 pracował jako nauczyciel domowy, 1859-62 prowadził gimn. w Żytomierzu (tu zetknął się z A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁOSZEWSKI LEON

  PŁOSZEWSKI LEON, ur. 12 VIII 1890 w Krakowie, zm. 9 VII 1970 tamże, historyk literatury, edytor. W 1908-12 studiował filologię pol. i romańską na UJ, m. in. pod kierunkiem S. Windakiewicza i I. Chrzanowskiego, 1913-14 na Sorbonie. Od 1919 w Warszawie, był nauczycielem gimn., 1922-34 czł. redakcji kilku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁOMIEŃSKI JERZY EUGENIUSZ

  PŁOMIEŃSKI JERZY EUGENIUSZ, ur. 13 VIII 1893 we Lwowie, zm. 23 VIII 1969 w Warszawie, krytyk lit. i publicysta. Studia filol. i filoz. odbywał na uniw. w Wiedniu i we Lwowie, 1919-39 był nauczycielem gimn., 1937-38 organizował z K.L. Konińskim i SJ. Witkiewiczem Wakacyjne Kursy Nauk.-Lit. w Zakopanem. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 552

  praca w formacie txt

Do góry