Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PODOLANKA wychowana w stanie natury, życie i przypadki swoje opisująca, powieść M. Krajewskiego

  PODOLANKA wychowana w stanie natury, życie i przypadki swoje opisująca, powieść M. Krajewskiego, wyd. bezim. we Lwowie 1784 (t.r. dalsze 2 wydania lwow. i 4 warsz.); swobodna przeróbka franc. powieści H.J. Dulauransa Immirce, ou la Filie de la naturę (1765), w której Russowska koncepcja stanu natury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOT LITERACKI

  PODMIOT LITERACKI, ukonstytuowana w utworze fikcyjna osoba - skonkretyzowana jako postać lub tylko wyznaczana przez pewien znamienny sposób mówienia - której wypowiedź jest hierarchicznie nadrzędna wobec wszelkich występujących w tym utworze wypowiedzi bohaterów. Wypowiedź p.l. integruje tekst dzieła-ma...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOT LIRYCZNY

  PODMIOT LIRYCZNY, skonstruowana w utworze lirycznym (—» liryka) fikcyjna osoba wypowiadająca swoje przeżycia, doznania, refleksje i poglądy; nadawca —» monologu lirycznego, będący zarazem najczęściej ośrodkiem świata przedstawionego. Spośród odmian —» podmiotu literackiego p.l. odznacza się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODHALE a literatura polska

  PODHALE , region obejmujący kotlinę między Tatrami na pd. i Beskidami na pn.; dzieli się na mniejsze regiony: Kotlinę Orawsko-Nowotarską, Pogórze Spisko-Gubałowskie, Pieniny, Rów Podtatrzański. Tereny te, będące królewszczyzną, od XIII w. zajmowali osadnicy, gł. znad Wisły, a także kolonizatorzy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /28 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODCZASZYŃSKI MICHAŁ

  PODCZASZYŃSKI MICHAŁ, ur. 29 IX 1800 w Krzemieńcu, zm. 4 VII 1835 w Paryżu, dziennikarz, krytyk literacki. Studia rozpoczął w Wilnie, kontynuował na UW. Od 1820 w Warszawie, najbliższy przyjaciel M. Mochnackiego, wydawał 1825-26 —> „Dziennik Warsz.", 1827 współpracował z „Gazetą Polską". W 1826-27 i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODBERESKI (nie Drucki-Podbereski) ROMUALD

  PODBERESKI (nie Drucki-Podbereski) ROMUALD, ur. 1812 lub 1813 w Wilnie, zm. ok. 1863 w Pinedze (gub. archangielska), redaktor. Studiów w Wilnie i 1836-40 w Moskwie nie ukończył. Podczas pobytu do 1847 w Petersburgu zbliżył się do —> koterii petersb., co znalazło odbicie we współpracy z jej organem (gł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODANIE, opowieść

  PODANIE, opowieść osnuta wokół osoby, miejsca czy zdarzenia, zwykle związana z rzeczywistym lub domniemanym faktem hist. i umiejscowiona w określonym geograficznie regionie, szerząca się drogą ustną lub poprzez pismo. Zazwyczaj wyróżnia się nast. kategorie p.: historyczne, związane z wydarzeniami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /5 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POD ZNAKIEM POETÓW, seria wydawnictwa J. Mortkowicza

  POD ZNAKIEM POETÓW, seria wydawnictwa J. Mortkowicza, prezentująca twórczość współcz. poetów pol.: powst. 1910, po przerwie wojennej i próbie wznowienia 1920-22 rozwinęła się na wielką skalę 1927-39 (tzw. Seria Nowa). Zawarła w kilkudziesięciu tomikach reprezentatywny wybór wierszy większości...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCZOBUT ODLANICKI JAN WŁADYSŁAW

  POCZOBUT ODLANICKI JAN WŁADYSŁAW, ur. 26 VI 1640, zm. 23 V 1703, pamiętnikarz. Szlachcic z Litwy, lata 1658-71 spędził w wojsku, zrazu pod komendą rotmistrza M. Szemiota, potem hetmana polnego litew. W. Gosiewskiego, brał udział w wojnach ze Szwecją i Moskwą. Był strażnikiem wiłkomierskim, deputatem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCZĄTEK I PROGRES WOJNY MOSKIEWSKIEJ, pamiętnik S. Żółkiewskiego

  POCZĄTEK I PROGRES WOJNY MOSKIEWSKIEJ, pamiętnik S. Żółkiewskiego z wyprawy wojennej 1609-11, spisany prawdop. 1612, wyd. z kopii rękopiśmiennej przez K. Słotwińskiego. pt. Historia wojny moskiewskiej aż do opanowania Smoleńska, we Lwowie 1833. Bardziej niż stroną wojskową zajął się tu autor...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt

Do góry