Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  POETYKA

  POETYKA, dziedzina wiedzy o literaturze (—» nauka o literaturze) obejmująca badania nad strukturą —» dzieła lit, jak swoistej formy wypowiedzi, nad repertuarem jednostek morfologicznych (językowo-stylistycznych i tematyczno-kompozycyjnych), z których dzieła są budowane, i nad typologicznym zróżnicowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /12 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POETA NOWY, wierszowany traktat poetycki Ł. Opalińskiego

  POETA NOWY, wierszowany traktat poetycki Ł. Opalińskiego, pierwsza znana poetyka w języku pol., powst. ok. 1661, wyd. przez L Przybylskiego w Krakowie 1783-85. Nawiązując do Ars poetica Horacego i Satyry I Persjusza, wypowiada się autor swobodnie na temat poezji, jej odmian i wartości. Nie polemizuje przy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POETA I ŚWIAT. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego

  POETA I ŚWIAT. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego, powst. 1837, wyd. w Poznaniu 1839, pierwszy z jego utworów, który -mimo nie zawsze przychylnego stanowiska współcz. krytyki - przyniósł autorowi popularność (zwł. wśród młodzieży). Romantyczny motyw konfliktu poety z otaczającym go światem ujmuje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEMAT SATYROWY

  POEMAT SATYROWY, gatunek w literaturze pol., skodyfikowany praktycznie przez J. Kochanowskiego w poemacie —» Satyr, albo Dziki mąż (1564) i rozwijany przez jego następców; poemat satyryczny oparty na tym właśnie wzorze. Propozycję wyodrębnienia p.s. jako gatunku dał L. Kamykowski, zwracając uwagę na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /2 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEMAT HEROIKOMICZNY

  POEMAT HEROIKOMICZNY (termin z podtyt. Wiadra porwanego A. Tassoniego 1624), utwór poet. parodiujący —> epos rycerski przez zastosowanie jego motywów (spory, walki, kampanie wojenne, przygody, interwencje sił nadprzyrodzonych) i konwencji stylist. do wydarzeń w istocie błahych i nieheroicznych bohaterów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /3 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEMAT

  POEMAT, utwór wierszowany większych rozmiarów, przedstawiający albo ciąg wydarzeń, które współtworzą fabułę, albo też zawierający zespół refleksji, opisów, rozważań lub wynurzeń lirycznych w związku z określonym tematem czy sytuacją. Wśród kilku odmian najwyraziściej wyodrębnia się p...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /5 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z NEAPOLU, nie ukończony poemat dygresyjny J. Słowackiego

  PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z NEAPOLU, nie ukończony poemat dygresyjny J. Słowackiego w 9 (pieśni II brak) pieśniach sekstyną, powst. 1836-37 na Wschodzie i (pieśń VIII-IX) 1839 w Paryżu, nast. zaniechany; —> Grób Agamemnona (pieśń VIII) ogł. z m Lilią Wenedą 1840, dwa fragm. w „Dzienniku Lit." 1851...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODRÓŻ DO CIEMNOGRODU, powieść S.K. Potockiego

  PODRÓŻ DO CIEMNOGRODU, powieść S.K. Potockiego, wyd. w Warszawie 1820, cz. 1-4, dedykowana K. Potockiej, nawiązująca do felietonów —> Świstka krytycznego poświęconych Zakonowi Smorgońskiemu. Ostatnia tak pełna i konsekwentna manifestacja oświecenia w literaturze pol., ukazuje w karykaturalnym obrazie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODRÓŻ BEZ CELU, powieść F. Skarbka

  PODRÓŻ BEZ CELU, powieść F. Skarbka, wyd. w Warszawie 1824-25, t. 1-2. Zarówno fabuła, jak i konstrukcja bohatera-narratora nawiązują bezpośrednio do Podróży sentymentalnej L. Sterne'a. Charakterystyczna dla bohatera postawa sentyment. polega na ciągłej manifestacji uczuciowej sfery osobowości...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODRAZA-KWIATKOWSKA MARIA

  PODRAZA-KWIATKOWSKA MARIA, ur. 19 I 1926 w Kołomyi, żona Jerzego K., historyk literatury. Studiowała filologię pol. i historię sztuki na UJ 1945-51. Habilitowana w IBL PAN 1970, kierownik pracowni historii literatury okresu Młodej Polski 1970-74. Od 1974 docent UJ. Zajmuje się gł. poezją i krytyką...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt

Do góry