Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  FRAUCYMER

  Dawn. damy dworskie; ich pokoje; z nm. Frauenzimmer dawn. 'damski pokój; przebywające w nim damy; przest. żart. niewiasty'; por. Kobieta.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRAUENKIRCHE

  Nm., 'kościół NMP' , barokowy kościół ewangelicki w Dreźnie, najwybitniejsze dzieło (1726-38) Georga Bahra, monumentalną budowla centralna z wysoką kopułą o protestanckiej prostocie, o jedynym w swoim rodzaju kształcie (choć nie bez wpływu kopuły św. Piotra w Rzymie), mającą mimo swej masywności...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRATELLINI

  Włoska rodzina klaunów cyrkowych, najpopularniejszy w okresie międzywojennym XX w. zespół braci klaunów.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRATRIE

  Związki rodów w staroż. gminach gr. oraz w miastach egipskich okresu hellenistycznego, pierw, o charakterze religijnym, potem społ.-politycznym; z gr. phratria 1. poj. od phrdter 'członek tejże fratrii, tegoż klanu'; por. Ród.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASZKA

  Z wł. Jrasca 'gałązka pokryta liśćmi; przen. osoba bez znaczenia, niepoważna; (l.mn. frasche) rzeczy i sprawy małej wagi; językowe drobiazgi, kawały, również pisane', termin zaczerpnięty w tym ostatnim znaczeniu przez Jana Kochanowskiego i użyty jako tytuł zbiorku poetyckiego fraszki (Rej podobne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASUNEK

  Przest. zmartwienie, troska, zgryzota, bieda; z czes. fresunk od nm. fressen 'żreć; gryźć; trapić'.

  Na frasunek dobry trunek przysł.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASQUITA

  Operetka (Wiedeń 1922, wyst. pol. Warszawa 1924) Franza Lehara, z jedną z najpopularniejszych arii operetkowych świata, arią Armanda w II akcie: „Skarbie mój, tej nocy czekam cię."

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMIROWSKI LEON

  POMIROWSKI LEON, ur. 30 VII 1891 w Warszawie, zm. 31 III 1943 w Majdanku, krytyk literacki. Po studiach filol. w Berlinie i Paryżu (1908-14) pracował jako nauczyciel w gimn. warszawskich. Debiutował poematem dram. Odstępstwo (1916), ogł. pod pierwotnym nazwiskiem Pomper. Działalność kryt. rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŁOCKI SYMEON, S. z Połocka, właśc. Samuił O. Piotrowski-Sitnianowicz

  POŁOCKI SYMEON, S. z Połocka, właśc. Samuił O. Piotrowski-Sitnianowicz, ur. 1629 w Połocku, zm. 25 VIII 1680 w Moskwie, białorus. poeta, dramatopisarz, kaznodzieja i teolog; okcydentalista, propagator lit. tradycji pol. i łacińskiej. Uczeń kolegium kijowsko-mohylańskiego i Akad. Wileńskiej. Od 1656...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA ZACHODNIA, śląski dziennik informacyjno-polityczny

  POLSKA ZACHODNIA, śląski dziennik informacyjno-polityczny, poświęcony sprawom nar. i społ. na kresach zach.'', wyd. w Katowicach 1926-39. Związany z obozem sanacji, pozostawał pod wpływem woj. śląskiego M. Grażyńskiego, z czasem nawiązał także współpracę ze środowiskami o in. zapatrywaniach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt

Do góry