Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GALUT

  Hebr. gUluth 'wygnanie, uprowadzenie'; wypędzenie, uprowadzenie przemocą Żydów z kraju i ich przebywanie na obczyźnie; por. Diaspora. Wymieniane są cztery: egipski, babiloński, grecki i rzymski, trwający od zburzenia w70 ne. drugiej świątyni, a mający się, wg tradycji biblijnej, zakończyć z przyjściem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLUP

  Ankieta Gallupa, ang. Gallup poll, metoda badania opinii publ. w kwestiach aktualnych wydarzeń polit.; społ. i obyczajowych, zwł. jako podstawa do prognoz (np. wyniku wyborów), stosowana od 1935 przez Amerykański Instytut Opinii Publ., zał. przez George'a Gallupa, ur. 1901. Metoda przejęta później przez inne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALÓWKA

  Uroczystość urzędowa, galowa impreza, uroczyste przedstawienie, akademia, galowa msza.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /89

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIMATIAS

  Zamieszanie, bałagan, zamęt, nieporządek; z fr., 'bezładna i niezrozumiała gadanina' prawdop. z późn. łac. ballimathia 'fałszywy śpiew'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLOWIE

  Plemiona celtyckie, które w VII w. pne. zajęły obszar nazwany potem Galią (zob.); w VI-V w. Gallowie wkroczyli do Italii, w 390 a. 387 spalili Rzym. Odepchnięci stamtąd, splądrowali Grecję (Delfy spalone przez nich w 279), w 278 wtargnęli do Azji Mniejszej, gdzie założyli państwo Galatów (Galatoi to...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALILEUSZ

  Galileo Galilei, 1564-1642, astronom, fizyk i filozof włoski, twórca metod badawczych i programu uprawiania nauk przyrodniczych, które stały się fundamentem rozwoju nowożytnego przyrodoznawstwa. M.in. odkrył prawo ruchu wahadła, prawo swobodnego spadania ciał, góry na Księżycu, satelity Jowisza, fazy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /2 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALILEA

  (gr.-łac. z aram. gali la 'okręg, powiat') Kraina w płn. Palestynie (dziś niemal cała w granicach Izraela), na płn. od doliny Jezreel, która była najzamożniejszą częścią kraju i gł. terenem działalności Jezusa Chrystusa. Jezioro, góra Tabor, miasta-Kana, Kafarnaum, Tyberiada, Nazaret-powtarzają się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALICJA (2)

  Kraina historyczna w płn.-zach. Hiszpanii, obejmująca dzisiejsze prowincje: La Coruna, Lugo, Orense i Pontevedra.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALICJA (1)

  Pot. nazwa byłego zaboru austriackiego (1772-1918) części ziem Rzplitej. Oficjalnie nazywano nową prowincję Królestwem Galicji i Lodomerii, od starej nazwy śrdw. Regnum Gaiiciae et Lodomeriae (łac., 'królestwo Halicza i Włodzimierza') należącego w XIII w. przejściowo do Węgier, co miało stwarzać...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALERIA

  Galeria Borghese zob. Borghese. Galeria Drezdeńska zob. Drezno. Galeria degli Uffizi zob. Uffizi. Galeria Medycejska, fr. Medicis, w Luwrze, sala mieszcząca zespół 21 malowideł (1622-26) Rubensa poświęconych Marii Medycejskiej, szczytowe osiągnięcie malarstwa dekoracyjnego we Francji (choć niefrancuskiego)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt

Do góry