Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GASZTOŁDOWIE

  Ród możnowładców litewskich, których potęga, przewyższająca Radziwiłłów, opierała się na olbrzymich posiadłościach ziemskich i piastowanych przez Gasztołdów najwyższych urzędach w Wielkim Księstwie Litewskim.

  Ród wywodził się od Gasztołdą starosty Wielony (poległ w 1364, broniąc jej przed...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARUM

  Najcharakterystyczniejsza dla kuchni staroż. Rzymu i najbardziej podstawowa przyprawa-so s rybny nie przygotowywany dla jakiegoś określonego posiłku, wytwarzany w sposób zawiły i długotrwały, a potem przechowywany w chłodzie, przyrządzany w setkach odmian (np. garum, oxygarum, liąuamen, muria, allec)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARNIEC

  Dawna polska miara pojemności cieczy i ciał sypkich, dzieląca się na 4 kwarty i 16 kwaterek, licząca w różnych czasach 3,5 do 4 1; naczynie gliniane o pojemności jednego garnca; duży garnek gliniany.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARROTTE

  Garotte, hiszpańska metoda tracenia skazańców przez uduszenie żelaznym kołnierzem przymocowanym do słupa i zaciskanym śrubą na szyi; żelazny kołnierz, którym dusi się skazańca.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARIZIM

  Hebr. Gerizzim, arab. Dżebel et-Tor, święta góra Samarytan (w Samarii), uważana przez nich za jedyne miejsce, gdzie można chwalić Boga; w IV-II w. pne. stała tam ich świątynia; por. Biblia, Jozue, 8, 33; Ks. Sędziów, 9, 7; Ew. wg Jana, 4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARŁACZ

  Gardłacz, szturmak, dawn. rodzaj ręcznej broni palnej z lufą lejkowato rozszerzoną u wylotu, używany w XVI-XVIII w.; gardłacz, wolarz, odmiana gołębia domowego umiejąca silnie rozdymać wole.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARGAMELA

  W powieści Gargantua i Pantagruel Rabelais'go córka króla Parpajlosów, żona Tęgospusta (fr. Grandgousier) i matka Gargantui; w 11. miesiącu ciąży, w związku ze spożyciem nadmiernej ilości flaków, urodziła Gargantuę przez łewe ucho. (Imiona wg tł. T. Boya-Żeleńskiego.)

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARGANTUA

  Imię dobrodusznego i komicznego olbrzyma, bohatera i obżartucha ze śrdw. folkloru francuskiego, którego Rabelais uczynił ojcem Pantagruela w swojej powieści satyrycznej Gargantua i Pantagruel. Figuruje on w czterach z pięciu ksiąg tego dzieła, ale jako postać główna tylko w Żywocie wielce przeraźliwym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /3 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAON

  W tzw. epoce gaonatu, ok. 589-1038, tytuł rektora w dwóch słynnych akademiach tałmudycznych W Surze i Pumbedycie (Babilonia), zazw. znakomitego uczonego i prawnika; wybitny uczony talmudyczny, np. Eliasz ben Salomon Zalman z Wilna, zw. Gaonem wileńskim, 1720-97.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARDŁO

  Dawn. przen. życie a. utrata życia (po skazaniu na śmierć). Dać, położyć gardło dawn. stracić życie, umrzeć, zginąć. Pod gardłem dawn. pod groźbą kary śmierci.

  Sprawa gardłowa w prawie polskim i w dawn. pot. polszczyźnie - sprawa grożąca karą śmierci, a więc za zamach na życje króla...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt

Do góry