Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GET

  Gat(h), miasto filistyńskie, wspomniane w pieśni żałobnej Dawida o Saulu i Jonatanie, Biblia, 2. Ks. Król., 1, 19-20: „Sławni twoi, o Izraelu, na górach są pobici.

  Jakże polegli mocarze! Nie mówcie o tym w Get ani na ulicach Aszkalonu, aby się nie radowały córki filistyńskie"; stąd: „Nie mówcie o tym w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /PetrycyLol Dodano /16.03.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GETSEMANI

  Aram. gath śemańe 'tłocznia oliwy', w Biblii - ogród oliwek na stoku Góry Oliwnej, na lewym brzegu potoku Cedron, miejsce cierpień duchowych Chrystusa („Smutna jest dusza moja aż do śmierci"), modłów o uniknięcie kaźni („Ojcze! oddal ode mnie ten kielich"), zdrady Judasza i pojmania Chrystusa; Ew. wg...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /PetrycyLol Dodano /16.03.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GETTO

  W śrdw. i w niekt. krajach okupowanych przez hitlerowskie Niemcy w 1940-45 odrębna dzielnica żydowska w miastach; dzielnica miasta zamieszkała przeważnie przez jakąś mniejszość rasową a. narodową; przen. grupa społ. żyjąca w izolacji od otoczenia; z wł. ghetto (dialekt wenecki) geto 'huta' od łac...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /PetrycyLol Dodano /16.03.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESTA

  Łac., 'rzeczy dokonane; dzieła; czyny', stąd fr. geste 'śrdw. poemat epicki a. heroiczny'; por. Chansons de geste.. Gęsta Dei per Francos zbiór wyd. w 1611 przez Gondarsiusa kronik łac. i dokumentów hist. o wojnach krzyżowych, przeważnie pisany przez mnichów, zwł. dzieje królestwa Franków w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /PetrycyLol Dodano /16.03.2012 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESSEN

  W Biblii - naz\ya urodzajnej części Egiptu, leżącej na wschód od Nilu, gdzie pozwolono osiąść Wygłodniałym Izraelitom; Gen., 45, 10.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /PetrycyLol Dodano /16.03.2012 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERYON

  Gr. Geryoneus, mit. gr. nieokrzesany trzygłowy olbrzym o trzech zrośniętych tułowiach, syn Chrysaora (który wraz z Pegazem zrodził się z krwi zabitej Meduzy), mający na zachodnich krańcach świata (na wyspie Gades?) olbrzymie stada pięknego bydła, strzeżonego przez dwugłowego psa Ortosa i olbrzyma...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /PetrycyLol Dodano /16.03.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERONIMO

  (wym. dżerpnimo), ok. 1829-1909, Ostatni wódz Indian (Apaczów), który prowadził regularną wojnę z siłami zbrojnymi USA w latach 1882-86. Po uwolnieniu z więzienia podyktował swoją autobiografię S. M. Barrettowi.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /PetrycyLol Dodano /16.03.2012 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERYDON

  Przest. mały stolik okrągły (a. trójkątny, narożnikowy) o jednej nodze, na drobiazgi, kwiaty, słodycze; wysoki, ozdobny postument pod lichtarz, świecznik (2. poł. XVII w.); z fr. gueridon od imienia postaci z fr. krotochwili i baletu z XVII w.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /PetrycyLol Dodano /16.03.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERYLASI

  Partyzanci hiszpańscy, zwł. walczący z okupacją wojsk Napoleona I; z hiszp. guerrillas, l.mn. od guerrilla 'wojenka, partyzantka'. Gerylasówka partyzantka hiszpańska 1808-14.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /PetrycyLol Dodano /16.03.2012 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERONA

  (wym. cherona), Katalońskie Girona, staroż. Gerunda, miasto w Katalonii u stóp wsch. Pirenejów (Hiszpania). San Pedro de Galligans kościół romański (X, XII w.), 3 nawy nierównej wysokości, sklepione kolebkowo i półkolebkowo; wspaniały krużganek klasztorny.

  Katedra gotycka. Budowę rozpoczęto w 1312 na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /PetrycyLol Dodano /16.03.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt

Do góry