Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  POSTYLLE, zbiory kazań

  POSTYLLE, zbiory kazań; nazwa przyjęta w Polsce dla zbiorów drukowanych (od XVI w.), wcześniej używana była jako odpowiednik homilii, tj. typu —> kazania, będącego wykładem tekstu Biblii (najczęściej perykopy ewangelicznej, przeznaczonej na określony dzień roku liturgicznego). Nazwa p. wywodzi się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /2 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSNER ANNA,

  POSNER ANNA, ur. 22 VIII 1917 w Sevres, franc. tłumaczka literatury polskiej. Pochodzi z rodziny pol., studiowała filozofię na Sorbonie, brała udział w ruchu oporu, była więźniarką Oświęcimia. W jej dorobku przekładowym gł. miejsce zajmuje współcz. proza polska, przełożyła m. in. K. Brandysa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSMYSZ ZOFIA

  POSMYSZ ZOFIA, ur. 23 VIII 1923 w Krakowie, pisarka, scenarzystka. W czasie okupacji niem. więźniarka hitlerowskich obozów koncentracyjnych: Oświęcimia, RavensbrUck i Neustadt Gleve. Po wyzwoleniu w Warszawie, 1946-52 studiowała filologię pol. na UW, jednocześnie pracując jako korektorka w „Głosie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem

  POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem, bezim. sekwencja z 2 poł. XV w., należąca do zbioru rękopiśmiennego, zawierającego 5 tzw. Pieśni łysogórskich. Rkps był dawniej własnością klasztoru na Św. Krzyżu, odnaleziony w Bibl. Publ. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSELSTWO Z DZIKICH PÓL od Sowiźrzała do małocnotliwej drużyny

  POSELSTWO Z DZIKICH PÓL od Sowiźrzała do małocnotliwej drużyny, dialog satyryczny J. Jurkowskiego, wyd. w Krakowie 1606 pod pseud. Prawdzie Niedrwiel. Pisany wierszem 13-zgłoskowym, dialog toczy się między Sowiźrzałem a Marchołtem na Dzikich Polach. Sowiźrzał wysyła Marchołta do Polski, aby...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORÓWNANIE W LITERATURZE

  PORÓWNANIE, uwydatnienie pewnych właściwości opisywanego zjawiska przez wskazanie jego podobieństwa do in. zjawiska; pierwsze ujęte zostaje wówczas przez pryzmat drugiego i w ten sposób ocenione i zinterpretowane. P. ma postać dwuczłonowej konstrukcji semantycznej połączonej za pomocą jak, jako, niby...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORĘBOWICZ EDWARD

  PORĘBOWICZ EDWARD, ur. 20 II 1862 w Warszawie, zm. 24 VIII 1937 we Lwowie, historyk literatur romańskich, krytyk lit., tłumacz. Rozległe wykształcenie lit. i językowe (zwł. w zakresie filologii rom., niem. i ang.) zdobywał na uniw. w Krakowie (1880-83), Berlinie (1883-84), Monachium (1884-85)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /5 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORAZIŃSKA JANINA

  PORAZIŃSKA JANINA, ur. 29 IX 1888 w Lublinie, zm. 2 XI 1971 w Warszawie, autorka pisanych wierszem i prozą książek dla dzieci i młodzieży, tłumaczka. Ukończyła Kursy im. A. Baranieckiego w Krakowie, studiowała też na wydziale mat.-przyr. UJ. Debiutowała 1903 w „Wędrowcu", 1912 ogłosiła pierwszą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /2 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORADNIK DLA SAMOUKÓW

  PORADNIK DLA SAMOUKÓW, wydawnictwo służące celom oświat., zwł. samokształceniowym, powst. w Warszawie 1898, z inicjatywy i pod red. S. Michalskiego przy współpracy A. Heflicha, wyd. z pomocą finansową, a nast. nakładem —> Kasy im. J. Mianowskiego. W ustaleniu koncepcji dzieła zasłużyli się zwł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPROSTU, dwutygodnik lit.-społ.

  POPROSTU, dwutygodnik lit.-społ., wyd. w Wilnie od sierpnia 1935 do marca 1936 (łącznie 16 nrów); pismo w istocie polit., o zdecydowanie lewicowej orientacji, wydawane było z inicjatywy i pod kierunkiem ideowym KPP (przez Zw. Lewicy Akademickiej „Front"). W skład komitetu red. wchodzili (w większości - z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 852

  praca w formacie txt

Do góry