Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  POWIEŚĆ POETYCKA

  P.p., która w dobie romantyzmu wchodzi wraz z —> powieścią prozą na miejsce ustępującego —> eposu, wywodzi się z literatury ang,: jej prekursorem był we wczesnej (1805-15), poet. jeszcze, twórczości W. Scott, właściwym twórcą Byron. Istotne znamię polskiej p.p., za której pierwszy przykład uznać...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /6 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIEŚĆ HISTORYCZNA

  POWIEŚĆ HISTORYCZNA, odmiana gatunkowa —> powieści, w której autor formuje świat przedstawiony jako beletrystyczną rekonstrukcję przeszłości; stąd istotne dla struktury p.h. znaczenie źródeł (dokumentów i opracowań) oraz określonej ideowo koncepcji dziejów. Ważną funkcję pełni w p.h. dialektyczna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /22 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIEŚĆ BEZ TYTUŁU, powieść J.I. Kraszewskiego

  POWIEŚĆ BEZ TYTUŁU, powieść J.I. Kraszewskiego, powst. w Żytomierzu 1853-54, prwdr. w „Gazecie Warsz." 1854, wyd. w Wilnie 1855, t. 1-2. Autor podejmuje temat —> Poety i świata w wersji dojrzalszej, wzbogaconej o szeroki zespół obserwacji społ. i elementy autobiogr.: szkoła w Świsłoczy z sylwetkami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIEŚĆ W POLSCE OD MŁODEJ POLSKI DO WSPÓŁCZESNOŚCI

  Od Młodej Polski do współczesności P. młodopolska zaczęła się kształtować w l. dziewięćdziesiątych, wyzyskując zarówno bezpośrednie tradycje wielkiej p. realistycznej, jak też nowe, działające łącznie tendencje —» naturalizmu i —» modernizmu. Młoda Polska nie sformułowała osobnego programu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /13 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIEŚĆ W POLSCE W EPOCE ROMANTYZMU I POZYTYWIZMU

  Epoka romantyzmu i pozytywizmu. W 1825-30 dokonał się w rozwoju p. polskiej wyraźny przełom ilościowy; w ciągu tak krótkiego czasu ukazało się bez mała 50 tytułów, czyli więcej niż przez całe poprzednie półwiecze; rozrostowi powieściopisarstwa towarzyszyło ożywienie kryt. lit. wokół p. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /21 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIEŚĆ W POLSCE W OKRESIE OŚWIECENIA

  Oświecenie. P. nowożytna jako gatunek lit. ukształtowała się w Polsce w okresie oświecenia. Na jej nie w pełni zbadaną genezę złożyło się kilka czynników: inspiracja rozwijającej się p. europejskiej - gł. w zakresie elementarnych założeń konstrukcyjnych i typu narracji (np. pamiętnik, list...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /10 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIEŚĆ, podstawowy gatunek epicki czasów nowoż.

  POWIEŚĆ, podstawowy gatunek epicki czasów nowoż. (—» epika), obejmujący rozbudowane utwory narracyjno-fabularne prozą, o swobodnej kompozycji, zawierające bogaty materiał zdarzeniowy, społ.-obycz. i psychologiczny. Spośród wszystkich gatunków literackich p. odznacza się relatywnie największą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /9 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIASTKA FILOZOFICZNA

  POWIASTKA FILOZOFICZNA, krótki utwór fabularny prozą ilustrujący lub zbijający (w sposób satyr.) określoną tezę filoz., najczęściej z zakresu filozofii moralnej. Posługuje się uproszczonym rysunkiem postaci, traktowanych jak marionetki, korzysta z dużej swobody w doborze zdarzeń pod kątem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIASTKA, niewielki utwór narracyjny prozą lub wierszem

  POWIASTKA, niewielki utwór narracyjny prozą lub wierszem, będący rodzajem pouczenia zwróconego gł. do dzieci i młodzieży. Należy do kręgu literatury —» dydaktycznej, rozpowszechnianej w XIX w. Dzięki prostocie i komunikatywności była często stosowana także w literaturze —» ludowej. Informowała za...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /2 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRÓJNY z Plauta, komedia P. Cieklińskiego

  POTRÓJNY z Plauta, komedia P. Cieklińskiego, druk. w Zamościu 1597, wyst. w teatrze kasztelana S. Tarnowskiego w Busku pod Lwowem, zapewne rychło po ukazaniu się w druku; dedykowana woj. krak. M. Firlejowi. Jest to przekład łac. komedii Plauta (III/II w. p.n.e.) Trinummus (tj. trzygroszówka), dokonany...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt

Do góry