Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GŁÓD

  Głód i miłość. Wiersz Die Weltweisen nm., 'Mędrcy', 1795, Friedricha Schillera kończy się słowami: „(Natura) utrzymuje życie w ruchu głodem i miłością", nm. Erhalt sie das Getriebe durch Hunger und durch Liebe.

  Głód melijski dotkliwy, straszny; klęska głodowa; w komedii Ptaki, Prolog, sc. 3 (414...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Teodozjusz Dodano /16.03.2012 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWICA

  Kapitel, górna, wieńcząca część kolumny, filara, pilastra, ukształtowana plastycznie; część rękojeści broni siecznej, znajdująca się poza małym palcem dłoni zaciśniętej na trzonie rękojeści, zwana też kapturkiem.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Teodozjusz Dodano /16.03.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWNIA

  Płonące a. tlące się polano; zob. też Szabla. Głownia Altei zob. Meleager.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Teodozjusz Dodano /16.03.2012 Znaków /80

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWACKI Bartosz

  Wojciech Bartos, ok. 1758-94, chłop z Zakrzowa koło Skalbmierza, zagrodnik we wsi Rzędowice pod Krakowem, wyznaczony na rekruta dymowego za hardość wobec rządcy, odznaczył się pod Racławicami 4IV 1794 w natarciu kosynierów na armaty i rozbiciu części piechoty rosyjskiej. 8 IV, u boku Kościuszki...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Teodozjusz Dodano /16.03.2012 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWA

  Gadające głowy w wielu bajkach i legendach; m.in.: Gliniana głowa, którą zrobić miał Albert Wielki (XIII w.). Mówiła i poruszała się; gdy Tomasz z Akwinu, uczeń Alberta, stłukł ją, jej twórca wykrzyknął: „Oto przepada rezultat trzydziestu lat pracy!"

  Głowa Orfeusza, marmurowa, na Lesbos, która...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Teodozjusz Dodano /16.03.2012 Znaków /2 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOŚNIKI

  Hołośniki, pękate garnki z szyjką wmurowywane niegdyś w ściany cerkwi na Rusi i niektórych kościołów w Polsce, otwarte do wnętrza świątyni, służące do polepszania akustyki.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Teodozjusz Dodano /16.03.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOS

  Głos gromu z Biblii, Apok., 6, 1: „Słyszałem, jak jedno z czterech zwierząt mówiło jakby głosem gromu: Przyjdź i patrz." Głos (dźwięk, słowa) i nic poza tym, łac. vox et praeterea nihil, często żart. lub sarkastycznie.

  Głos jego pana, ang. His mas ter 's wice, znak handlowy amer. fabryki gramofonów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Teodozjusz Dodano /16.03.2012 Znaków /4 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁAGOLICA

  Najstarsze słowiańskie pismo alfabetyczne, utworzone przez Cyrylą (zob. Cyryl i Metody) prawdop. w 862-63, gł. na podstawie bizantyjskich systemów graficznych; z czasem zastąpione przez cyrylicę, opartą na majuskule alfabetu greckiego; od st.-cerk.-słow. głagoł 'słowo'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Teodozjusz Dodano /16.03.2012 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOGÓW

  Miasto nad Odrą w woj. legnickim. Miało decydujące znaczenie w drugiej wojnie polsko-niemieckiej 1007-13, toczonej ze zmiennym szczęściem przez Bolesława I Chrobrego, i w walkach obronnych w 1109 w czasie najazdu na Polskę cesarza Henryka V (wraz ze Świętopełkiem czeskim i Zbigniewem) za Bolesława III...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Teodozjusz Dodano /16.03.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLUMDALCLITCH

  (wym. glamdą lklicz) Dziesięcioletnia córeczka kmiecia, mająca 40 stóp wzrostu, która opiekowała się Guliwerem (w .Podróżach Guliwera Jonathana Swifta) w czasie jego pobytu w kraju olbrzymów, Brobdingnagu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Teodozjusz Dodano /16.03.2012 Znaków /246

  praca w formacie txt

Do góry