Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PROMETHIDION. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem

  PROMETHIDION. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem (tyt.: neologizm oznaczający dziedzictwo po Prometeuszu), poetycki traktat dydakt. C. Norwida, dedykowany zmarłemu przyjacielowi, W. Łubieńskiemu. Poświęcony zagadnieniom estetyki, składa się z dwu dialogów wierszem, nawiązujących do tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /2 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROM, Klub Poetów „P.", grupa lit.

  PROM, Klub Poetów „P.", grupa lit. działająca w Poznaniu 1932-39. Wywodziła się z Akademickiego Koła Miłośników Sztuki „Promethidion", członkami-założycielami byli: A. Kosko, J.W. Kapuściński, E. Herbert Wojciechowski oraz H. Brodowska, E. Morski, N. Poczobut-Odlanicka, B. Przyłuski, J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROLOG, początkowy człon utworu dram. lub narracyjnego

  PROLOG, początkowy człon utworu dram. lub narracyjnego wprowadzający informację o okolicznościach (czas, miejsce, tło konfliktu, przeszłe dzieje postaci) poprzedzających właściwą —> fabułę; w utworach epickich zawiera zwykle —> przedakcję lub jej fragment. Genetycznie forma p. związana jest z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROLETARIACKA LITERATURA

  PROLETARIACKA LITERATURA, termin określający twórczość lit. związaną z życiem, walką i dążeniami proletariatu. Pojawił się wraz z wystąpieniem zorganizowanego ruchu robotn. w porewol. Rosji stał się składnikiem programu budowy odrębnej kultury proletariackiej tworzonej przez robotnik: w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROKOPOWICZ TEOFAN (FIEOFAN)

  PROKOPOWICZ TEOFAN (FIEOFAN), ur. 8 (18) VI 1681 w Kijowie, zm. 8 (19) IX 1736 w Petersburgu, ukr.-ros. pisarz i teoretyk literatury; pisał też po polsku. Mieszczanin, kształcił się w Kijowie, kolegiach pol. oraz w Rzymie. W 1705-16 prefekt i rektor Akad. Kijowsko-Mohylańskiej. Zwolennik reform Piotra I...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFILE, miesięcznik społ.-kult.

  PROFILE, miesięcznik społ.-kult., wyd. w Rzeszowie od. 1969, kontynuacja „Kwartalnika Rzeszowskiego" (1966-68), czasopisma Rzesz. Tow. Przyjaciół Nauki i Sztuki. Redaktorzy nacz.: S. Frycie, Z. Daraż (od 1972), Z. Domino (od 1975), D. Czarnota (od 1980). Pismo porusza gł. problemy związane z historią i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES HISTORYCZNOLITERACKI

  PROCES HISTORYCZNOLITERACKI, ciąg przeobrażeń, jakim podlega literatura w czasie hist., zarówno jako odrębna dziedzina aktywności kult., jak też jako element całej domeny życia społ. powiązany ściśle z in. jej elementami. Przebiega równocześnie na wielu płaszczyznach, z których zasadnicze to: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /3 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBOSZ JERZY, pseud. Chłop spod Gańczorki, Góral

  PROBOSZ JERZY, pseud. Chłop spod Gańczorki, Góral, ur. 2 IV 1901 w Istebnej (Śląsk Ciesz.), zm. 29 V 1942 w obozie koncentracyjnym w Dachau, śl. pisarz ludowy. Pochodził z rodziny chłopskiej. Ukończył kilka klas szkoły lud., wiedzę ogólną pogłębiał drogą samokształcenia. Działacz Związku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRO ARTE ET STUDIO. Pismo młodzieży akademickiej

  PRO ARTE ET STUDIO. Pismo młodzieży akademickiej, czasopismo wyd. w Warszawie 1916-19; zamierzone jako mies., ukazywało się nieregularnie. Początkowo wyd. pod auspicjami władz UW i red. przez E. Boyego, było pismem środowiska studenckiego, nawiązującym w programie lit.-artyst. do tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREROMANTYZM

  W historii literatury pol. spotyka się też użycie terminu „p." na oznaczenie okresu między oświeceniem stanisławowskim a epoką romantyzmu bądź nawet próby ujęcia tendencji preromant. jako odrębnego prądu czy kierunku literackiego.

  P. Van Tieghem Le Preromantisme, t. 1-2, Paris 1924; zob. też...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /2 042

  praca w formacie txt

Do góry