Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GRAINNE

  (wym. grę>:nje) W legendach dotyczących irlandzkiego bohatera Finna (zob.) córka króla Cormaca. Finn, wielki wojownik i myśliwy, był nieszczęśliwy w miłości; pragnął poślubić Grainne, ale ona zakochała się w bratanku Finna, Diarmait O Duibhne (wym. di:rmet o fajn), i zbiegła z nim.

  Pościg za nimi i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /19.03.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAJCAR (1)

  Krajcar, cent, dawny miedziak, austriacki =1/100 guldena; z nm. Kreuzer 'srebrna moneta bita od XIII w. w Weronie i Meranie (później miedziak)' nazwana od wybitego na niej krzyża (Kreuz), wg łac. (denarius) cruciatus '(denar) krzyżowy'.

  Za grajcar pognałby wesz do Wiednia dawn. przysł. o chciwcu, łapczywym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /19.03.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUS AD PARNASSUM

  Łac., 'stopnie (droga, wejście) ńa Parnas (do mistrzostwa poetyckiego)'; tytuł trzech słynnych dzieł dydaktycznych: podręcznika sztuki poetyckiej (w formie leksykonu), wyd. w 1687 w Kolonii przez jezuitę Paula Alera; podręcznika kontrapunktu Johanna J. Fuxa (Fuchsa) wyd. w 1725; szkoły techniki...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /19.03.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUAŁ

  Kośc. rz.-kat. część mszy mówiona przez kapłana, śpiewana przez chór przy mszy uroczystej, między Lekcją i Ewangelią, intonowana dawniej ze stopni ambony a. ołtarza, stąd śrdw. łac. graduale od gradus 'stopień'; księga liturgiczna zawierająca śpiewy (oficja) mszalne (chorał gregoriański).

  Dawne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /19.03.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACZ

  Człowiek biorący udział w grze; przen. ktoś chytry, przemyślny, szczwany, zręczny, kuty na cztery nogi; dawn. mistrz we władaniu bronią sieczną.

  Gracz opera opus 24 (1917; Bruksela 1929) Sergiusza Prokofiewa; libretto kompozytora wg powieści Gracz, ros. Igrók (1866) Dostojewskiego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /19.03.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACJE

  Łac. Gratiae, rzymskie odpowiedniki greckich charyt (gr. Charites), bogiń wdzięku i radości, towarzyszek Apollina, Afrodyty, Ateny, muz i hor. Wymienia się zwykle trzy: Eufrozyne, 'radość', Aglaia, 'promienna', i Talia, 'kwitnąca'. Atrybutami ich były róża, mirt, jabłko, instrumenty muzyczne.

  Nieznany...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /19.03.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACANICA

  (wym. graczanica) Cerkiew Matki Boskiej pod miastem Prisztina w Jugosławii, ważny zabytek sztuki bizantyjsko-serbskiej, połączenie dwóch cerkwi krzyżowo-kopułowych; zbud. przez króla Milutina w 1320; bogata dekoracja plastyczna (freski z 1321-22).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /19.03.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGLĄD KULTURALNY, tygodnik kult.-społ.

  PRZEGLĄD KULTURALNY, tygodnik kult.-społ., wyd. w Warszawie 1952-63, początkowo pod red. J. Andrzejewskiego, od 1955 G. Gottesmana. Utworzony jako organ Rady Artyst. Kultury i Sztuki (w końcu roku przemianowanej na Radę Kultury i Sztuki), stawiał sobie za cel ożywienie ideowe środowisk, kult...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGLĄD KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ, dwutygodnik

  PRZEGLĄD KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ, dwutygodnik, wyd. w Warszawie 1909-14 przez J. Krobickiego pod red. P. Ambroziewicza. Pismo nie miało wyraźnego oblicza, przeważały w nim materiały sprawozdawczo-recenzyjne. Do współpracowników należeli: E. Czekalski, F.H. Lewestam, M. Nałęcz-Dobrowolski, Z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY, czasopismo nauk.

  PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY, czasopismo nauk., wyd. w Warszawie od 1957, początkowo jako mies., od 1958 dwumies., od 1974 ponownie mies.; red. przez J.Z. Jakubowskiego, od 1977 przez J. Rohozińskiego.

  Powołane do życia jako organ warszawskiego środowiska naukowego (obecnie wydziałów humanist. UW), pismo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt

Do góry