Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GROCK

  Pseudonim sceniczny wielkiego artysty cyrkowego, Szwajcara Adriana Wettacha, 1880-1959, światowej sławy twórcy i interpretatora postaci melancholijnego klauna, ofiary złośliwości przedmiotów (nm. die Tiickedes Objekts), wirtuoza na wielu instrumentach muz.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /20.03.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROBLICZ Marcin

  Imię i nazwisko kilku wybitnych lutników polskich: Marci n I, przed 1550-po 1609, produkował gamby i skrzypce o pięknym, choć ciemnym dźwięku, ze smoczymi główkami zamiast ślimaków, miał pracownię w Krakowie; Marcin III, zapewne prawnuk poprzedniego, ok. 1650-ok. 1730; Marci n IV, syn poprzedniego, ok...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /20.03.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRINZING

  Położona u stóp płn. Lasu Wiedeńskiego, w płn. części Wiednia, okolica winnic, wspomniana w dokumentach już w 1114, ze słynnymi winiarniami i lokalami specjalizującymi się w wyszynku młodego wina (nm. Heurige).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /20.03.2012 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMYŚL a literatura polska

  PRZEMYŚL, miasto woj. na Pogórzu Karpackim, nad Sanem. Wg Długosza P. powstał w VII w.; pierwsza wzmianka hist. z 2 poł. X w. w kronice Nestora. Gród na pograniczu pol.-rus., od XIII w. siedziba biskupstwa prawosławnego, od XIV w. - kat.; 1340 opanowany przez Kazimierza W., 1389 otrzymał prawa miejskie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /14 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY, miesięcznik społ.-kult.

  PRZEMIANY, miesięcznik społ.-kult., wyd. w Kielcach od 1970, poświęcony współcz. problematyce regionu kieleckiego, jego tradycjom i związkom ze sprawami ogólnopolskimi. Redaktorzy: B. Zapała (1970-72), T. Szwej (1972-76), T. Wiącek (od 1976), S. Mijas fod 1981). Pismo informuje o wydarzeniach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM, konspiracyjne marksist. czasopismo społ.-lit.

  PRZEŁOM, konspiracyjne marksist. czasopismo społ.-lit., wyd. nieregularnie w Warszawie przez Komitet Warsz. PPR od września 1942 do października 1943 w postaci powielanej, pod red. Władysława Bieńkowskiego przy współpracy S. Żółkiewskiego, J. Kotta, T. Duracza. Ogółem ukazały się 4...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEKŁAD LITERACKI

  PRZEKŁAD LITERACKI: 1) utwór lit., który ma swój pierwowzór obcojęzyczny (oryginał) i powiadamia odbiorcę o jego istnieniu, 2) proces twórczy, w którym tekst lit., ukształtowany uprzednio w jednym języku, zostaje powtórzony (zrekonstruowany) w systemie in. języka naturalnego (tłumaczenie, translacja)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /6 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY, miesięcznik

  PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY, miesięcznik poświęcony sprawom nauki, sztuki i literatury, wyd. w Krakowie 1922-35 i w Warszawie 1935-39. Założycielem i wydawcą pisma był przez cały czas S. Badeni, redaktorem nacz. S. Wędkiewicz, sekretarzem red. M. Brahmer (od 1925), w skład redakcji wchodzili także: 1925-28...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGLĄD WARSZAWSKI, miesięcznik

  PRZEGLĄD WARSZAWSKI, miesięcznik poświęcony literaturze, sztuce i nauce, wyd. w Warszawie 1921-25 nakładem Instytutu Wydawn. „Biblioteka Pol." W. Kościelskiego; kontynuacja —> „Nowego Przeglądu Literatury i Sztuki." Początkowo red. był W. Borowy, odt. 4 (1922) zS. Kołaczkowskim, który sam wydał 3 nry...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGLĄD WARSZAWSKI Literatury, Historii, Statystyki i Rozmaitości

  PRZEGLĄD WARSZAWSKI Literatury, Historii, Statystyki i Rozmaitości, miesięcznik wzorowany na współcz. franc. ,,revues", wyd. (od 1841 nieregularnie) w Warszawie 1840-42 (razem 24 poszyty) przez J. Budziłowicza, red. przez tegoż i (do 1841) H. Skimborowicza. Poświęcał uwagę językoznawstwu, historii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt

Do góry