Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Św. WŁODZIMIERZ WIELKI

  Syn Świętosława, książę kijowski od 980, po śmierci brata Olega i zamordowaniu drugiego brata, Jaropełka, zdobył Kijów i stał się jedynym władcą Rusi Kijowskiej, której granice znacznie rozszerzył.

  W 988-89 przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową z rąk Bizancjum i pojął siostrę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁODZIMIERZ

  Imię męskie, w Polsce (Włodzimir, Włodek) od XII w., ale szybko ginie; od XVI w. wyłącznie na ziemiach ruskich a. będących pod wpływami ruskimi; od 1. poł. XIX w. staje się w Polsce dość częste.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁASNOŚĆ

  Tytuł własności podstawa prawna (i dokument, który ją tworzy a. stwierdza) korzystania i rozporządzania rzeczą.

  Własność jest kradzieżą, fr. la propriete c 'est le vol, z pracy Co to jest własność?, 1 (1840), Pierre Josepha Proudhona; mowa tu o własności kapitalistycznej, nie zdobytej własną...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOCHY

  Włochami, Wołochami, włoszczyzną i wołoszczyną oznaczali Słowianie ludzi, ziemie i przedmioty ludów romańskich, a więc zarówno italskich, jak rumuńskich; nazwa pochodzi z dawn.-nm. Walh, oznaczającego 'Francuza, Włocha, Hiszpana, Portugalczyka a. Rumuna'; dzisiejszą pochodną jest nm. przymiotnik...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁODARZ

  W Polsce XII-XIII w, zarządca dworu a. włości księcia, administrator kasztelanii (grodu i powiatu), w XIII-XIV w. urzędnik zarządzający gospodarką, od XVI w. rządca majątku, folwarku, wsi, kierujący pracą chłopów pańszczyźnianych, w XIX w., po uwłaszczeniu chłopów - ekonom zarządzający...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁODYKA

  Pierw, władyka, władca, pan, zwierzchnik; w Małopolsce XIV-XV w. rycerz bez własnego herbu i zawołania, na niewielkiej posiadłości, stanu pośredniego między szlachcicem a chłopem, nie mogący piastować wyższych urzędów; por. Skartabellat; Szlachta.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO

  ok. 1351-1434, Syn Olgierda i Julianny, księżniczki twerskiej, wielki książę litewski od 1377. Obawy przed niebezpieczeństwem krzyżackim i chęć zaspokojenia własnych ambicji skłoniły go do zgody na propozycję (zob. Krewo) małżeństwa z młodszą o dwadzieścia kilka lat Jadwigą (zob.), przyjęcia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /5 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADZA

  Pan władza dawn. żart. policjant; żart. milicjant.

  Władza demoraliząje, a władza absolutna demoralizuje w sposób absolutny, ang. power tends to corrupt and absolute power eorrupts absolutely, z Historii wolności (1907) historyka ang. Johna E. E. Dalberga, lorda Actona (1834-1902).

  Władza miecza dawn...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W KOTŁY, BĘBNY ZABĘBNIONO

  Ballada ludowa o powrocie męża, który trafił na wesele swojej żony z kim innym. Na gruncie polskim w licznych odmianach. W wariancie „od Żelechowa" narzeczony wraca z wojny akurat na ślub Kasi, ale ona, „kiedy Jasia zobaczyła, cztery stoły przeskoczyła, na piątym się ukłoniła: Kłaniam, kłaniam, Jasiu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W KRWAWYM POLU...

  Początek popularnej pieśni patriotycznej Sygnał Wincentego Pola.

  W krwawym polu srebrne ptaszę,

  Poszli w boje chłopcy nasze.

  Hu! ha!

  Krew gra!

  Duch gra!

  Hu! ha!

  I niech matka zna,

  Jakich synów ma. 1-8.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt

Do góry