Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PRZYSIECKI FELIKS

  PRZYSIECKI FELIKS, ur. 1883 w Sypniach (Litwa), zm. 20 X 1935 w Otwocku, poeta. Studiował filozofię na Uniw Lwow., 1906-08 był współpracownikiem „Kuriera Lwow.' , 1914 czł. redakcji „Wieku Nowego". Po wojnie osiadł w Warszawie, był sprawozdawcą parlamentarnym „Kuriera Warszawskiego". Debiutował w mies...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPOWIEŚĆ, parabola

  PRZYPOWIEŚĆ, parabola, forma narracyjna, stanowiąca najczęściej zamkniętą całość fabularną, w której przedstawiona sytuacja, wydarzenia, postawy i działania bohaterów - poddane pewnej celowej schematyzacji - służą przekazaniu sensu nadrzędnego: myśli moralnej, rei. czy filoz. z kręgu prawd...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /3 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPKOWSKI SAMUEL

  PRZYPKOWSKI SAMUEL, ur. ok. 1592 prawdop. w Gnojniku, zm. 19 VI 1670 w Królewcu lub Kosinowie pod Piszem, teolog ariański, pisarz polit. i poeta. Pochodził z rodziny szlach., osiadłej na Pogórzu. Uczył się w Rakowie, po czym studiował w Altdorfie i w Lejdzie. Związany z hetmanem polnym litew. K...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYMANOWSKI JANUSZ

  PRZYMANOWSKI JANUSZ, ur. 20 I 1922 w Warszawie, prozaik, publicysta, scenarzysta filmowy. Ukończył historię na UW. Jako ochotnik brał udział w wojnie obronnej 1939. Od 1943 w Armii Radz., walczył na Krymie, nast. w Lud. Wojsku Pol., uczestniczył w forsowaniu Wisły i oswobodzeniu Pragi i Warszawy;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYŁUSKI JAKUB, pseud. Jeżowita

  PRZYŁUSKI JAKUB, pseud. Jeżowita, zm. 1554 w Szczucinie koło Dąbrowy Tam., prawnik, poeta polsko-łaciński. Szlachcic mazow. (?), od ok. 1530 sekretarz P. Kmity, przyjaciel S. Orzechowskiego, M. Krowickiego i M. Reja, na którego poglądy wywarł wyraźny wpływ. Nie uczęszczając na uniw. posiadł dużą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYKŁAD, egzemplum (z łac.)

  PRZYKŁAD, egzemplum (z łac.), opowiadanie budujące, powiastka wplatana w tok —> kazania, jako ilustracja wywodu teoret., mająca przez odwołanie się do wyobraźni słuchacza czy czytelnika ułatwić zrozumienie lub wzmocnić argumentację. P. wprowadzali kaznodzieje już w w. XII, a od w. XIII powstawały...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJACIEL LUDU ŁECKI, czasopismo wyd. w Ełku

  PRZYJACIEL LUDU ŁECKI, czasopismo wyd. w Ełku 1842-45, z inicjatywy mazur. pastorów i nauczycieli; planowane jako mies., potem dwumies., ukazywało się nieregularnie z powodu trudności finansowych. Oficjalny red. W. Menzel, gł. rolę odgrywał —» G. Gizewiusz, doradcą lit. był —» K.C. Mrongowiusz. Jedno...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012 Znaków /2 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJACIEL LUDU, czyli Tygodnik Potrzebnych i Pożytecznych Wiadomości, tygodnik popularnonauk.

  PRZYJACIEL LUDU, czyli Tygodnik Potrzebnych i Pożytecznych Wiadomości, tygodnik popularnonauk., wyd. w Lesznie 1834—49, dzięki inicjatywie A. i J. Poplińskich i J. Łukaszewicza. pod ideowym i finansowym patronatem E. Raczyńskiego. Był konserwatywnym pismem wielkopol. organiczników, jednym z pierwszych w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJACIEL LUDU, pierwsze pol. polityczne pismo lud.

  PRZYJACIEL LUDU, pierwsze pol. polityczne pismo lud., ukazujące się we Lwowie 1889-1902, w Krakowie 1903-14 i 1919-33 oraz w Warszawie 1946-47. Dwutygodnik do 1900 (3 razy w miesiącu 1896-99), nast. tygodnik. Wydawcą i początkowo red. był B. Wysłouch, od 1902 J. Stapiński - czołowi działacze ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012 Znaków /2 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJACIEL LUDU, tygodnik społ.-oświat. i polit.

  PRZYJACIEL LUDU, tygodnik społ.-oświat. i polit. dla czytelnika lud., wydawany w Chełmnie 1861-80 (1860 jako dod. do —» „Nadwiślanina") początkowo przez J. Gółkowskiego, 1863-70 przez I. Danielewskiego, nast. przez J.F. Tomaszewskiego. Do zasłużonych redaktorów należeli: 1861-72 Danielewski (pseud...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012 Znaków /1 691

  praca w formacie txt

Do góry