Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PURE NONSENS (ang. czysty absurd), odmiana dowcipu

  PURE NONSENS (ang. czysty absurd), odmiana dowcipu, w której komiczny efekt rodzi się z jawnej niedorzeczności - ze Skojarzenia pojęć lub obrazów zaskakująco nielogicznego, pozbawionego motywacji, uderzającego w poczucie zdrowego rozsądku, bezinteresownie absurdalnego; np. w poetyce ogłoszenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUŁTUSK a literatura polska

  PUŁTUSK, miasto w woj. ciechanowskim, nad Narwią. Osada wczesno hist., później gród kasztelański, dawne dobra biskupów płockich, ks. pułtuskich (XIV-XIX w.). Prawa miejskie 1257. W XV-XVIII w. jeden z gł. ośrodków gosp. i kult. Mazowsza. Na pocz. XV w. działała w P. szkoła parafialna. Od 1449...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /5 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUŁAWY a literatura polska

  PUŁAWY, miasto w woj. lubelskim nad Wisłą, od 1731 własność Czartoryskich, od 1783 gł. siedziba —> A.K. Czartoryskiego i —> I. Czartoryskiej, najpoważniejszy obok dworu król. i współzawodniczący z nim - z racji przynależności Czartoryskich do antykról. opozycji magnackiej - ośrodek kult. w kraju...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /6 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUKLERZSKI, Thyraeus, Clypeatus, JAN

  PUKLERZSKI, Thyraeus, Clypeatus, JAN, ur. 5 III 1631 w Byczynie, zm. 1672 lub 1673, wierszopis. Uczył się w Tor. Gimn. Akad., studiował w Królewcu, nie ukończywszy studiów został kantorem w szkole protest, w Wilnie. W 1645-57 kaznodzieja pol. w Swarzędzu, krótko w Gdańsku. Po wojnie szwedz. z powodu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER)

  PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER), ur. ok. 1540, zm. 1588, poeta. Podchodził z ziemi sieradzkiej; od 1555 student Akad. Krak., zaprzyjaźniony z J. Górskim, sekretarz M. i S. Wolskich, w tym kręgu publikował juwenilia (m.in. Elegia ob mortem... Joannis... de Tarnov 1561), Lament i napominanie Rzeczypospolitej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUCIŁOWSKI KRZYSZTOF

  PUCIŁOWSKI KRZYSZTOF, ur. 24 XII 1650 na Podlasiu, zm. 10-XI 1707 w Pyzdrach, dramatopisarz; jezuita. W 1672-95 (z przerwami) prof. humaniorów w Wilnie, Pułtusku i Pińsku (seminarium nauczycielskie) oraz filozofii w Warszawie i Pińsku; 1695-1706 misjonarz na dworach marszałka w. litew. J.K. Dolskiego i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUBLICZNOŚĆ LITERACKA

  PUBLICZNOŚĆ LITERACKA, ukształtowana w ramach danego społeczeństwa zbiorowość osób biorących udział w komunikacji za pośrednictwem literatury. Liczebność, zasięg i skład p.l. zależą w każdym wypadku od typu struktury społ., która stanowi jej podłoże, a więc od istniejących zróżnicowań...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /2 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUBLICYSTYKA

  PUBLICYSTYKA, nazwa zbiorcza ogółu form i gatunków piśmienniczych oraz kolokwialnych (wypowiedzianych), których przedmiotem jest opis zjawisk życia społ. i umysłowego oraz ich objaśnienie i interpretacja, obliczona na określone ukształtowanie opinii publicznej. W odróżnieniu od informacji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /2 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PTASZYCKI STANISŁAW

  PTASZYCKI STANISŁAW, ur. 12 IV 1853 w Kuzowie (gub. moskiewska), zm. 20 XII 1933 w Warszawie, historyk, archiwista, wydawca. Prof. literatury ros. w petersburskich kat. szkołach duchownych, 1918 i 1921-26 prof. nauk pomocniczych historii KUL i 1919-20 Uniw. Wil.; od 1926 nacz. dyr. Archiwów Państw, w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSZONKA. czasopismo satyr.

  PSZONKA. czasopismo satyr., wyd. nieregularnie (przeważnie co 2 tygodnie) półarkuszami 1 V 1839-29 XI 1844 w Strasburgu do k. 1841), nast. w Paryżu przez L. Zienkowicza, związane ideologicznie, a w okresie paryskim także finansowo i organizacyjnie z TDP. Pomysł pisma wyszedł od L. Łukaszewicza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /2 414

  praca w formacie txt

Do góry