Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WOŹNICA

  Woźnica, łac .Auriga, konstelacja nieba płn., w Polsce widzialna przez cały rok; zob. Capella.

  Woźnica, tzw. Auriga z Delf, sławny brąz z ok. 475 pne., znaleziony w Delfach; Delfy, Muząum.

  Woźnica Europy przydomek księcia Klemensa Lothara Wenzela von Metternich, 1773-1859, austr. męża stanu, gł...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOŹNY

  W dawnej Polsce (nazwa w dokumentach już w XIII w.) niższy urzędnik sądowy, mianowany przez wojewodę, miejscowy a. generalny (zwany pot. „generałem"), do którego obowiązków należało wręczanie pozwów, odczytywanie wyroków, odbieranie przysięgi świadków, dokonywanie obdukcji rannych i zabitych (za co...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOŁOSI

  Wołoszy, dawna nazwa Rumunów, później również innych romańskich grup na Bałkanach; por. Włochy. Chorągwie wołoskie w dawnym wojsku polskim od XVI w. lekka jazda bez uzbrojenia ochronnego, zaciągana pierw, z Wołochów, później i z Kozaków, a także drobnej szlachty, głównie mazowieckiej i podlaskiej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLONTARIUSZ

  Dawn. wolonter, wolentariusz, wolentarz, ochotnik (por. Elearzy; Lisowczycy); praktykant pracujący bez wynagrodzenia dla wyuczenia się zawodu; z łac. oluntarius 'dobrowolny'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOŁODYJOWSKI Jerzy

  ok. 1620-72, Zawodowy żołnierz pochodzący z niezamożnej rodziny szlacheckiej z okolic Kamieńca Podolskiego, ożeniony w 1662 z Krystyną, córką sąsiada, Walentego Jeziorkowskiego, przeszło 40-letnią wdową po trzech mężach: po Pawle Świrskim, Kondrackim i Mikołaju Zaćwilichowskim (po śmierci...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNOMULARSTWO

  Masoneria, ang. Freemasonry, fr. Jranc-maęonnerie, nm. Freimaurerei.

  1. śrdw. angielskie bractwo wędrownych murarzy-budowniczych katedr (stąd nazwa), którzy używali tajnych znaków, aby nie dopuścić robotników spoza bractwa do pracy; później zaczęli jednak przyjmować ludzi z zewnątrz.

  2. ruch...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /2 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNOMYŚLICIELSTWO

  Rozpowszechniona zwł. w końcu XIX i na pocz. XX w. postawa ideologiczna (i oparte na niej ruchy społ.), uznająca zasadę wolności myśli nie skrępowanej dogmatami oraz liberalizmu w zakresie życia religijnego, przyjmująca za podstawę światopoglądu laicki racjonalizm filozoficzny.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNOŚĆ

  Por. Liberum veto. Co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie przysł. istniejące w wielu językach i wariantach; co panom wolno, od tego błaznom zasię; co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi, łac. quod licet Iovi, non licet bovi.

  Człowiek zrodził się wolny... zob. Człowiek. Dzwon Wolności, ang...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /7 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLARZ

  Łac. Bootes, konstelacja nieba płn., w Polsce widzialna zimą, wiosną i latem.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /81

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLFRAM VON ESCHENBACH

  ok. 1170-ok. 1220, Poeta śr.-g.-nm., autor trzech poematów epickich: Parzival (zob. Parsifal), Willehalm i Titurel (zob.) oraz ośmiu pieśni lirycznych. Mieszkał w Eschenbach, do dziś istniejącej wsi pod Ansbach w Bawarii (RFN).

  Jako biedny szlachcic, zależny był od patronów. Choć sam, zapewne iron...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt

Do góry