Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ROMANS I POWIEŚĆ. Tygodnik beletrystyczny, ilustrowany

  ROMANS I POWIEŚĆ. Tygodnik beletrystyczny, ilustrowany, pismo wyd. w Warszawie 1881-99. Wydawcą i pierwszym red. był G. Unger, 1883-87 M. Gawalewicz. R. i P. poświęcony pol. i obcej literaturze pięknej, zamieszczał m. in. utwory M. Bałuckiego, L. Belmonta (W wieku nerwowym 1890), Hajoty, P...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANS, rozbudowany utwór narracyjny

  ROMANS, rozbudowany utwór narracyjny, jeden z podstawowych gatunków epickich przed ukształtowaniem —> powieści, mógł być pisany wierszem lub prozą. Nazwa starofranc., w średniow. literaturze prowansalskiej oznaczała utwory w języku lud. (nie łac.), ok. połowy XII w., jako tzw. r. dworski, związała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /8 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANOWSKI (JAN JULIAN) MIECZYSŁAW

  ROMANOWSKI (JAN JULIAN) MIECZYSŁAW, ur. 12 IV 1833 w Żukowie (Pokucie), zm. 24 IV 1863 pod Józefowem (Roztocze), poeta. Pochodził ze zubożałej rodziny szlach.; po ukończeniu gimn. w Stanisławowie studiował 1853-57 prawo na Uniw. Lwowskim. Należał do grupy postępowej młodzieży lit skupionej wokół...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /3 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANOWICZOWA ZOFIA, Z GÓRSKICH

  ROMANOWICZOWA ZOFIA, Z GÓRSKICH, ur. 18 X 1922 w Radomiu, powieściopisarka, poetka, tłumaczka. W czasie okupacji niem. łączniczka ZWZ, aresztowana 1941, w 1942-45 więźniarka hitlerowskich obozów koncentracyjnych, Ravensbruck i Neu-Rohlau (utwory poet. z tego okresu w antologii Ravensbruck. Wiersze obozowe...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANCA, hiszpański gatunek poet. z pogranicza liryki i epiki

  ROMANCA, hiszpański gatunek poet. z pogranicza liryki i epiki, pochodzenia lud., od XVI w. uprawiany w literaturze artystycznej. Utwory tego typu tematyką nawiązują do legend, eposów i kronik, przedstawiając opisane tam wydarzenia w tonie lirycznym; zbudowane bywają zazwyczaj z wersów 16-sylabowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLLE MICHAŁ

  ROLLE MICHAŁ, ur. 8 VII 1865 w Kamieńcu Podol., zm. 11 XI 1932 we Lwowie, syn Antoniego Józefa, publicysta, prozaik, historyk-amator. Studiował na UJ. Od 1902 sekretarz Koła Literacko-Artystycznego. Współred. „Gazety Lwow." (1895-1932) i miesięcznika „Iris" (1899-1900), organu Koła. Autor licznych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLLE ANTONI JÓZEF, pseud. Dr Antoni J.

  ROLLE ANTONI JÓZEF, pseud. Dr Antoni J., ur. 1830 w Henrykówce pod Szarogrodem (Podole), zm. 21 I 1894 w Kamieńcu Podol., ojciec Michała, lekarz, społecznik, historyk amator. Ukończywszy medycynę na uniw. kijowskim, praktykował od 1855 w miasteczku Jaryszówka pod Mohylowem, od 1861 w Kamieńcu, gdzie dom...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROKSOLANKI, cykl 70 utworów lirycznych Sz. Zimorowica

  ROKSOLANKI, cykl 70 utworów lirycznych Sz. Zimorowica, wyd. w Krakowie 1654 przez jego brata, Józefa Bartłomieja, pt. R., to jest Ruskie panny, na weselu B.Z. z K.D., R.P. 1629 dnia 28 lutego we Lwowie wprowadzone, a teraz światu świeżo pokazane. Cykl ten, dzieło gasnącego 20-letniego poety, mówiącego o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROKOKO, styl występujący w eur. sztuce XVIII w.

  ROKOKO, styl występujący w eur. sztuce XVIII w., a także zbliżone w charakterze zjawiska lit. (we Francji termin „r." służy też za nazwę czasów Regencji i Ludwika XV); w literaturze polskiej r. stanowi jeden z nurtów artyst. doby —> oświecenia. Podobnie jak w dziedzinie sztuki, r. w literaturze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /4 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROK... pod względem Oświaty, Przemysłu i Wypadków Czasowych, miesięcznik (1843 dwumies.)

  ROK... pod względem Oświaty, Przemysłu i Wypadków Czasowych, miesięcznik (1843 dwumies.), wyd. nieregularnie w Poznaniu 1 I 1843-25 IV 1846 przez N. Kamieńskiego, J. Moraczewskiego i K. Libelta, red. przez Moraczewskiego przy współpracy Libelta, który wywierał zasadniczy wpływ na oblicze ideowe R...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 590

  praca w formacie txt

Do góry