Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  IMHOTEP

  Gr. Imuthes, architekt i uczony egipski czasów faraona Dżesera (ok. 2650-2600 pne.), twórca piramidy schodkowej w Sakkarze.

  Od okresu Nowego Państwa, ok. 1570-1085, czczony jako opiekun pisarzy, a w epoce hellenistycznej, ok. 330-30 pne. - jako bóg, syn Ptaha, patron medycyny. Grecy utożsamiali go z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILIRIA

  Illyria, w staroż. kraj na wschodnim wybrzeżu M. Adriatyckiego (dziś tereny Dalmacji, Albanii i Bośni) zamieszkały przez indoeuropejskich Ilirów, którzy w 380 pne. utworzyli samodzielne państwo.

  Od czasów 1. wojny iliryjskiej 229/28 pod wpływami rzymskimi, po 3. wojnie macedońskiej 171-67 pne. podbite...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPRESJA - WSCHODZĄCE SŁOŃCE

  Fr. Impression:Soleil levant tytuł obrazu Claude Moneta.

  Obraz ten, pokazany w kwietniu 1874 na słynnej wystawie w atelier Nadara w Paryżu, podsunął pomysł krytykowi Louisowi Leroy nazwania w paryskim „Charivari" (zob.) całej biorącej udział w wystawie grupy artystów (nazywających się „Societe anonyme...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMIĘ

  Miano osobiste; nazwa; przen. sława, rozgłos, opinia, reputacja; honor, zob. Dobry (Dobre imię). Imię polskie imię Polaka, Polski (np. rozsławić na świecie).

  Imiona biblijne. W tradycji judeo-chrześcijańskiej imię miało wielkie znaczenie, zwłaszcza imiona boskie. Wiele imion w Biblii nadaje osobiście...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /8 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILMARINEN

  Drugi po Vainamóinenie bohater fińskiego eposu narodowego, Kalewali (zob.), mający pewne cechy bóstwa powietrza (iIma 'powietrze'). Człowiek praktyczny, czynny i silny, ulubieniec kobiet, kowal o magicznej mocy.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IN COENA DOMINI

  Łac., 'Przy Wieczerzy Pańskiej', bulla papieska, ogłaszana dorocznie w Wielki Czwartek (święto Wieczerzy Pańskiej) od XIV w. do 1770, rzucająca klątwy i ekskomuniki na wszystkich heretyków i wszelkie władze świeckie i inne przynoszące szkodę kościołowi, np. przez opodatkowywanie kleru i dóbr...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMIR

  Ymir, mit. skand, wg kosmogonii skand, z topniejących lodów Niflheimu (zob.) wyłonił się olbrzym Imir, z którego lewej pachy wyrosła pierwsza para ludzi, a ze stóp - Olbrzymowie Mrozu.

  Imira wykarmiła prakrowa Audhumla. Zwyczajem bydła lubiła lizać sól; liżąc słony lód morski oswobodziła z niego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILSAN

  Bohater austriackiego poematu epickiego (Grosser) Rosengarten nm., '(Wielki) Ogród różany', wiążącego się z Pieśnią o Nibelungach (zob. Nibelung), napisanego 1285-90 przez nieznanego autora.

  Mnich, brat Hildebranda, żyjący w zamknięciu klasztornym przez 20 lat, na wezwanie Dytryka z Bern przybywa do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IHS

  Litery te miały w błędnej transliteracji łac. przedstawiać greckie IHE, skrót imienia IH(LOY)E, Jezus; łac. forma tego skrótu byłaby IES, ale w łac. rękopisach zachowywano formę gr., a później zapomniano o jej pochodzeniu i traktowano jako łac. inicjały zdania: Iesus Hominum Salvator, 'Jezus Zbawiciel...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILIADA

  Gr. Ilias, od hę Ilias póiesis gr., 'Pieśń o Ilionie', tzn. o Troi; gr. poemat epicki z VIII w. pne. (?), przypisywany Homerowi (zob.), ułożony heksametrem daktylicznym, podzielony na 24 księgi (pieśni) wg łiczby liter alfabetu dopiero przez uczonych aleksandryjskich w II w. pne.

  Księgi te, po 500-800...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /9 644

  praca w formacie txt

Do góry