Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  INKWIZYCJA (2)

  Dawn. uprawnienia sądowe, jurysdykcja; dochodzenie sądowe, śledztwo, indagacja; do czasów Stanisława Augusta eufemistyczna nazwa tortur stosowanych „na ratuszu", „w ogrodzie" miast i miasteczek dla wymuszania zeznań wiodących delikwenta na stryczek, gdzie wisiał, dopóki kruki i wrony nie rozdziobały ciała...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKAUST

  Dawn. atrament; ze śrdw. łac. incaustum od łac. encaustum 'purpurowy atrament, którym się posługiwali cesarze rzymscy przy podpisach' z gr. enkaustos 'wypalony; malowany gorącymi farbami woskowymi, enkaustyką'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INO

  Mit. gr. córka Kadmosa i Harmonii, żona Atamasa, króla Teb (a. Orchomenu), który poprzednio, na rozkaz Hery, poślubił Nefele i miał z nią dwoje dzieci, Fryksosa i Helle. Ino znienawidziła swych pasierbów i powiodła ich do ofiarnego ołtarza, ale złoty baran uratował im życie; zob. Złoty (Złote runo)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKLUZ

  Wg dawnych wierzeń lud. duch, siła dobroczynna w jakimś przedmiocie, np. amulecie, monecie dostarczonej przez skrzata, powracającej zawsze do właściciela dzięki zawartej w niej mocy; śrdw. pustelnik, asceta, zamykający się na całe życie w celi, przyjmujący pokarm przez okienko; z łac. inclusus od...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INOCHODA

  Inochodnik, inochodziec, jednochodnik, wierzchowiec idący inochodą, inóchodem, skroczem, kroczem, chodzący z krocza, tj. wyrzucający obie prawe, a potem obie lewe nogi.

  Chód ten, właściwy wielbłądom i żyrafom z natury, a koniom wpajany przez tresurę, uważany jest za szybszy i wygodniejszy od zwykłego;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKRUTOWINY

  Osiedliny, przyjęcie wydane z okazji wprowadzenia się do nowego mieszkania; z lit. }kurtuves.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /95

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFAMIA

  Dawn. prawn. niesława, kara pozbawienia czci, majątku i ochrony prawnej. Skazany (infamis) pozbawiony był czci (szlachectwa), nie miał możności sprawowania jakichkolwiek funkcji czy urzędów, mógł zostać przez każdego uwięziony lub zabity.

  Skazywano na infamię za nagminne uprawianie oszczerstwa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INES DE CASTRO

  ok. 1330-55, Najsłynniejsza w dziejach Portugalii bohaterka wielkiej, tragicznej miłości; córka szlachcica kastylijskiego i Portugalki, była damą dworu swej kuzynki Konstancji, gdy ta poślubiła w 1341 infanta Dom Pedro, syna króla port. Alfonsa IV Dzielnego. Wzbudziła w infancie gorącą miłość i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /2 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDRA

  W panteonie wedyjskim bóg nieba, burzy i wojny; w hinduizmie znaczenie jego zmniejszyło się na rzecz gł. trójcy bóstw (Brahma, Wisznu, Śiwa).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDUKT

  Down. wprowadzenie sprawy w sądzie przez powoda, na które oskarżony odpowiadał repliką; oba te pisma zwano merytami; z łac. inductus 'wprowadzenie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /160

  praca w formacie txt

Do góry