Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  INTERDYKT

  Kośc. rz.-kat. kara kościelna nałożona na osoby a. terytorium, zakazująca przyjmowania pewnych sakramentów i odprawiania pewnych czynności kultu relig.; z łac. interdictum 'zakaz, nakaz (pretora)'.

  Głośne inierdykly w dziejach: W 586 biskup Bayeux nałożył interdykt na wszystkie kościoły w Rouen za...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRENA

  Imię gr. z eirkńe '(s)pokój'. Irena, 752-803, cesarzowa bizantyjska od 797 do 802. Choć sierota i bez majątku, poślubiona została synowi cesarza, przyszłemu Leonowi IV. Wywierała na niego wielki wpływ, a po jego wstąpieniu na tron w 775 odważyła się na przywrócenie kultu obrazów w pałacu cesarskim, za...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFANTADO

  Pałac w Guadalajara w Nowej Kastylii (Hiszpania środk.) rozpoczęty w połowie XV w. w stylu gotyckim, ze słynnym dziedzińcem kolumnowym, cennymi stropami kasetonowymi, freskami, obrazami i in. dziełami sztuki. Mocno uszkodzony w czasie wojny domowej, restaurowany, przeznaczony na gł. archiwum Ministerstwa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INRI

  Umieszczane na krucyfiksach inicjały łac. słów: lesus Nazarenus Rex ludaeorum, 'Jezus Nazareński król żydowski'; por., Wulgata, Ew. wg Mat. 27, 37.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKUB(US)

  W demonologii zły duch, demon niewolący kobiety w czasie ich snu; por. Sukkub(us); z łac. incubare 'leżeć na czym; wylęgać'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFANT(KA)

  Tytuł książąt (i księżniczek) domu królewskiego w Hiszpanii i (dawn.) Portugalii; hiszp. i port. infante (dosł. 'dziecko) nie pierworodny syn pary królewskiej'.

  Infantka Małgorzata obraz (ok. 1653) Velazqueza, Wiedeń, Kunsthist. Mus. Obraz (ok. 1660) Velaząueza, Madryt, Prado.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKUNABUŁ

  Książka wydrukowana przed 1501 r.; łac. incunabula ł.mn. 'powijaki; kołyska; pochodzenie; miejsce urodzenia'; por. Stary (Starodruk).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFLANTY

  Kraina historyczna nad Zatoką Ryską, granicząca od wschodu z jeziorem Pejpus, na południu z Litwą, zamieszkała przez plemiona bałtyckie, określane później ogólnym mianem Łotyszów; nazwa kraju, brzmiąca dawn.

  Liflanty, Liflandia (jeszcze w XVI w.), przez dysymilację „1", nazwana Iflantami, aby wreszcie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKWIZYCJA (1)

  Święte Officium, łac. Inquisitio Haereticae Pravitatis, Sanctum Officium, instytucja kościoła kat., powołana ok. 1215 przez papiestwo do wykrywania i karania ruchów heretyckich i antykościelnych, początkowo gł. albigensów. W 1232 sądy inkwizycji podporządkowane zostały władzy papieża, który...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKA

  Tytuł władcy państwa Inków; arystokracja państwa Inków, spokrewniona z rodem królewskim; Inkowie, lud środkowoandyjski (mówiący jężykiem kiczua), który założył w epoce przedkolumbijskiej wielkie państwo ze stolicą w Cusco, łączące w zwartą całość liczne poprzednie organizacje plemienne i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt

Do góry