Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  RUMUŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  RUMUŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Związki kult. rum.-pol. sięgają XV w. - 1405-1503 kilkudziesięciu Mołdawian i Siedmiogrodzian studiowało w Akad. Krakowskiej. Drukarz Szwajpolt Fioł korzystał z rkpsów mołd. w swych drukach cyrylickich z 1491. Literatura hist. obu narodów XVI-XVII w. odzwierciedla...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /13 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUFFER JÓZEF

  RUFFER JÓZEF, ur. 18 III 1878 w Żółkwi, zm. 27 X 1940 w Warszawie, poeta i tłumacz. Studiował na wydz. filoz. uniw. we Lwowie oraz rzeźbę w Krakowie i Paryżu. We Lwowie należał do środowiska młodzieży lit., wraz z L. Staffem, S. i W. Korab Brzozowskimi i in. był czł. Kółka Lit. —> Czytelni Akad...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUDNICKI LUCJAN

  RUDNICKI LUCJAN, ur. 2 1 1882 w Sulejowie pod Piotrkowem Trybunalskim, zm. 8 VI 1968 w Warszawie, działacz ruchu robotn., pisarz, publicysta. Pochodził ze środowiska rzemieślniczo-chłopskiego, ukończył 4 klasy szkoły powsz., dalszą wiedzę zdobywał drogą samokształcenia. Od 1898 pracował w Łodzi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUDNICKI DOMINIK

  RUDNICKI DOMINIK, ur. 28 VII 1676, zm. 1 X 1739 w Warszawie, poeta, autor intermediów prozą; jezuita. Wychowanek kolegiów w Wilnie i Krożach, nauczyciel poetyki, rektor kolegiow w Pułtusku i Łomży; wiele lat spędził w Warszawie. Zbieracz pieśni popularnych i lud.; ich motywy, melodie i wzorce metryczne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUDNICKI ADOLF

  RUDNICKI ADOLF, ur. 19 II 1912 w Warszawie, prozaik. Po ukończeniu szkoły handlowej (1931) pracował jako urzędnik bankowy, debiutował 1932. Uczestnik wojny obronnej 1939, wzięty do niewoli, po ucieczce przebywał 1940-41 we Lwowie, gdzie współpracował z pismem „Nowe Widnokręgi''. Od 1942 w Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /4 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUDNICKA HALINA

  RUDNICKA HALINA, ur. 12 X 1909 w Mławie, zm. 21 IV 1982 w Warszawie, powieściopisarka i publicystka, autorka książek dla młodzieży. Ukończyła filologię pol. i studium pedag. na UW. Czł. OMS „Życie". Nauczycielka gimn. w Słonimie 1938/39, w okresie okupacji niem. czynna w tajnym nauczaniu. Po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCZYŃSKI TEOFIL

  RUCZYŃSKI TEOFIL, ur. 1 VII 1896 w Zwiniarzu (pogranicze lubawsko-ostródzkie), poeta, publicysta. Z zawodu nauczyciel, w szkolnictwie pracował od 1922 w Działdowskiem, po wojnie w Olsztynie". Utwory poet., artykuły i opowiadania drukował m. in. w „Głosie Lubawskim", „Drwęcy", po 1945 gł. w prasie olszt...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH WYDAWNICZY. Od 1918

  RUCH WYDAWNICZY. Od 1918. W latach międzywojennych działało w Polsce ok. 80 większych i mniejszych instytucji wydawn., w tym większość prywatnych, stanowiących czasem spółki akcyjne. W Warszawie, najżywszym ówcześnie ośrodku r.w., pomyślnie rozwijała się firma Gebethner i Wolff, 1920 powstała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /9 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH LITERACKI. Tygodnik poświęcony literaturze, sztukom pięknym, nauce i rzeczom społecznym

  RUCH LITERACKI. Tygodnik poświęcony literaturze, sztukom pięknym, nauce i rzeczom społecznym, czasopismo, wyd. we Lwowie 1874-78 przez firmę Gubrynowicz i Schmidt. Kolejnymi redaktorami byli: B. Zawadzki, W. Gubrynówicz (1875), T. Żuliński i A. Giller (1876-78). R.L. publikował liczne rozprawy histlit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH LITERACKI, miesięcznik nauk.-lit.

  RUCH LITERACKI, miesięcznik nauk.-lit., wyd. w Warszawie 1926-39, początkowo pod red. B. Gubrynowicza, 1933 J. Gebethnera i 1934-39 P. Grzegorczyka. Pismo zostało założone jako uzup. > „Pamiętnika Lit." i skupiło gł. młodych badaczy literatury. Ograniczając do niewielkich rozmiarów artykuły i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /2 996

  praca w formacie txt

Do góry