Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  JEREMIASZ

  ok. 650-po 586 pne., Prorok judzki, jeden z 4 tzw. „większych proroków" (por. Izajasz, Ezechiel, Daniel). Działał w Jerozolimie, zapowiadał upadek państwa i niewolę jako karę Boga za zerwanie związków z Nim; uprowadzony wraz z Ezechielem ok. 598 z Jerozolimy do Babilonii, wieścił wyzwolenie z niewoli i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEZUS CHRYSTUS

  Gr. Iesous z hebr. Jehószua, Jeszua 'Jahwe pomocą'; zob. Chrystus; imię Syna Bożego wszystkich wyznań chrześc. Gł. źródłem wiadomości o życiu i działalności Jezusa są 4 Ewangelie (zob. Ewangelia): wg Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Jezusa zwano również Galilejczykiem (bo rozpoczął działalność...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /2 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JESZIBA

  Jesziwa, jeszybot, szkoła, akademia talmudyczna; żyd. ortodoksyjna uczelnia rabinacka; z późn. hebr. jesziba z hebr. '(po)siedzenie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JERMAK TIMOFIEJEWICZ

  Zm. 1584, ataman Kozaków dońskich, trapił Powołże napadami rozbójniczymi, a gdy wojska Iwana Groźnego deptały mu po piętach, wyniósł się ze swoją watahą na Syberię, gdzie w 1579 poszedł na służbę,kupców moskiewskich Stroganowów, którzy z polecenia cara kierowali kolonizacją Syberii.

  W 1581-82...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEU DE PAUME

  (wym. żo do p<?:m) Fr., 'gra znana dziś pod nazwą tenisa'; rozróżniano courte paume, graną na korcie krytym, i longue paume, na otwartej przestrzeni; Jeu de Paume w Wersalu był kortem krytym.

  Przysięga w sali do gry w piłkę (a. na korcie tenisowym) złożona 20 VI 1789 przez przedstawicieli Trzeciego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEROZOLIMA

  Dawn. Jeruzalem, hebr. Yeruszalaim, arab. Bajt al Mukaddas a. al-Kuds, miasto w Palestynie, jedno z najstarszych miast kananejskich, zał. w III tysiącleciu pne., „święte miasto" chrześcijan, żydów i muzułmanów, cel pielgrzymek; klasztor Zaśnięcia NMP z tzw. grobem Dawida, Wieczernik (Cenaculum, XII w.)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /2 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEZABEL

  Zm. ok. 842 pne., królowa izraelska, żona Achaba (zob.), matka Atalii (zob.), pełna pychy i okrucieństwa prześladowczyni proroka Eliasza. Wprowadziła kult Baala (por. Biblia, 3. Ks. Król., 16,31), przyczyniła się do niesprawiedliwego zabrania winnicy Nabota (zob. Wino) i do jego śmierci.

  Zgodnie z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JERYCHO

  Arab. Ariha, miasto w Palestynie na płn.-zach. od Jerozolimy, jedno z najstarszych znanych osiedli ludzkich (z VII tysiąclecia pne.); wg Biblii, Ks. Jozuego, 5, 13-16; 6, 1-27, pierwsze miasto kananejskie zdobyte przez Izraelitów; w 1099 zdobyte przez krzyżowców.

  Jerycho przen. miejsce odosobnienia się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEZIORNA

  Osada nad Jeziorną, blisko jej ujścia do Wisły, na płd. od Warszawy; słynna papiernia Mirków zał. w 1778.

  Apelacja pod Jeziorną (w XVIII w.) pojedynek; Jeziorna była w XVIII w. miejscem pojedynków z uwagi na swe położenie blisko miasta, a poza zasięgiem władzy marszałka koronnego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. JERZY

  Legendarny święty i męczennik, patron Anglii (od 1222) i Portugalii, dawn. Aragonii i Genui, opiekun rycerzy, landsknechtów, płatnerzy, bezpłodnych kobiet, szpitali, pasterzy (gr. georgós 'rolnik') i koni. Wg tradycji ur. w Kapadocji, był trybunem w wojsku Dioklecjana, ścięty jako chrześcijanin w 303 w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt

Do góry