Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  JONATAN

  Hebr. Ythónathan .'Jahwe dał', syn Saula (XI'w. pne.), bohater walk z Filistynami. Dawid i Jonatan biblijny przykład głębokiej przyjaźni, nierozłącznych, kochających się przyjaciół: „dusza Jonatana zespoliła się z duszą Dawida, i umiłował go Jonatan jak duszę swoją"; 1. Ks. Król., 18, 1. Dawid i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOANNICI

  Od 1310 kawalerowie rodyjscy, od 1530 kawalerowie maltańscy, najstarszy zakon rycerski; wyłoniony ok. 1130 w Królestwie Jerozolimskim z bractwa powstałego w XI w. przy kościele i szpitalu (stąd nazwa Szpitalnicy) św. Jana Chrzciciela (łac. Joannis Baptistae, stąd nazwa) prawdop. przez kupców z Amalfi dla...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘDZA

  Jedyna zachowana w języku pierwotna nazwa spośród licznych nazw boginek (wił, brzegiń, mamun) mitologii słowiańskiej, oznaczająca niegdyś żeńskiego demona nasyłającego kolkę, kłucie, ból, chorobę; baba-jaga, wiedźma, czarownica; złośnica, kłótoiica, furia, sekutnica, megiera...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOCKEY CLUB

  (wym. dżokej klab) Stowarzyszenie zał. w 1750 a. 1751 dla zarządzania wyścigami konnymi w Newmarket (zob.), obecnie sprawuje opiekę nad wyścigami w całej Anglii, wydaje licencje dżokejom, rozstrzyga spory itd.; towarzystwo hodowli koni i wyścigów we Francji, zał. w 1833 na wzór ang. (Prix du Jockey Club...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK

  Bardziej boli od języka jak od miecza, łac. multo quam Jerrum lingua atrocior ferit, z gr., cytowane jako aforyzm Solona. Fałszywe języki; fałszywy (zdradliwy, podstępny) język w Biblii, np. Psalm, 51,6; 119, 2 i in. Języczek u wagi zob. Waga. Język i do Rzymu (Krakowa, Kijowa) doprowadzi przysł.

  Język...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /3 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEŹDZIEC

  Czterej jeźdźcy Apokalipsy zob. Cztery; Apokalipsa. Jeździec Miedziany pomnik konny Piotra I odsłonięty w 1782 na placu Senackim w Petersburgu, wykonany po 12 latach pracy przez rzeźbiarza fr. Etienne Maurice Falconeta na zlecenie Katarzyny II, uważany za arcydzieło rzeźby nowożytnej, „barokowe przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JESZCZE JEDEN MAZUR DZISIAJ

  Początek popularnej pieśni żołnierskiej z czasów powstania styczniowego 1863 pt. Ostatni mazur, napisanej przez Ludwika Lubińskiego.

  Jeszcze jeden mazur dzisiaj,

  Choć poranek świta.

  Czy pozwoli panna Krysia?

  Miody ułan pyta. 1-4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JENUFA

  a. Jej pasierbica, czes. Jeji pastorkyna, opera (dramat muz.) Leośa Janaćka; libretto: kompozytor wg Gabrieli Preissowej; 1902-03, wyst. Brno 1904, wyst. pol. 1926; rzecz dzieje się na wsi morawskiej na pocz. XX w.

  Jenufa, biedna, ale piękna dziewczyna, pasierbica surowej dewotki Kościelnichy, zachodzi w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEZUICI

  Towarzystwo Jezusowe (T. J.), łac. Societas Jesu (S. J.), zakon zał. przez Hiszpana Ignacego Loyolę w 1534 i zatwierdzony przez Pawła III bullą z 1540. Zadaniem zakonu była obrona katolicyzmu i papiestwa, zwalczanie reformacji i innych herezji, szerzenie wpływów kościoła nażycie społ., szeroko pojęte...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA

  Polski hymn narodowy powstał spontanicznie - podobnie jak Marsylianka- w gorącym nastroju Legionów polskich sformowanych we Włoszech, gdy latem 1797 ożyły nadzieje na wznowienie działań wojennych przeciw Austrii.

  Józef Wybicki, przyjaciel gen. Dąbrowskiego, działacz i pisarz patriotyczny na emigracji...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt

Do góry