Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  JOZUE

  Hebr. Yehószu'a 'Jahwe jest zbawieniem', w Biblii następca Mojżesza, wódz Izraelitów, którego życie i czyny opisuje Księga Jozuego (ok. VIII-VII w. pne.), zaliczona do ksiąg hist., tworząca wraz z Pięcioksięgiem tzw. Sześcioksiąg, Heksateuch.

  Na 40 lat przed wprowadzeniem przez niego Izraelitów do Ziemi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JORIK

  Ang. Yorick, w tragedii Szekspira Hamlet (zob.) błazen zamordowanego króla, „człowiek niewyczerpany w żartach, niezrównanej fantazji", do którego czaszki Hamlet wygłasza na cmentarzu słynną apostrofę (5,1) rozpoczynającą się od słów: „Ach, biedny Jorik!" ang. Alas, poor Yorick! Pod tym pseudonimem pisarz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOZEF

  Hebr. Joseph '(Jahwe) doda', imię nie używane w Polsce do XVI w., później spopularyzowane pod wpływem bernardynów i jezuitów w związku z kultem św. Józefo Oblubieńca NMP (potomka Dawida, cieśli z Nazaretu, żywiciela Chrystusa), a później jeszcze św. Józefa Kalasantego (tj. z Calasanza, 1556-1648...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOTA

  (wym. chota) Szybki ludowy taniec aragoński w metrum trójdzielnym, z rytmami wybijanymi w sposób charakterystyczny przez kastaniety i obcasy tańczącej pary; por. też Trójgraniasty kapelusz.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JÓZEF

  Ostatni z patriarchów biblijnych, gł. bohater opowieści kończącej Księgę Genesis, ulubiony syn Jakuba i jego ukochanej żony Racheli, jako faworyt ojca znienawidzony przez starszych braci, którzy sprzedają go w niewolę karawanie Madianitów idącej do Egiptu. Tam kupuje go Putyfar i powierza mu zarząd swego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monsieur JOURDAIN

  (wym. żurdę) Bohater tytułowy komedii Mieszczanin szlachcicem, fr. Le Bourgeois gentilhomme (Chambord 1670, wyst. pol. Warszawa 1781) Moliera. Mieszczanin-nuworysz, pan Jourdain, człowiek trzeźwy i rozsądny, traci rozum, popada w śmieszność i staje się łupem wydrwigroszów ogarnięty pragnieniem zostania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JONGLEURS

  (wym. żąglór) Śrdw. zabawiacze publiczności, następcy rzymskich mimów i histrionów, muzycy, akrobaci, żonglerzy, treserzy zwierząt i recytatorzy poezji (żywotów świętych, chansons de geste,fabliaux, ballad bretońskich).

  Występowali na dworach szlachty, ale też w miejscach publ., zwł. na szlakach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JÓZEF Z ARYMATEI

  Wg Biblii, Ew. wg Mat., 27, 57-60, jeden z potajemnych uczniów Chrystusa, członek Sanhedrynu, wyjednał u Piłata zezwolenie zdjęcia ciała Jezusa z krzyża i złożył je w swoim nowym grobie; zob. też Graal.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pan JOWIALSKI

  Postać tytułowa komedii (1832) Aleksandra Fredry, stary, jowialny, dobroduszny, „ledwie nie zdziecinniały" facecjonista, zasypujący otoczenie przysłowiami, żartami, sentencjami i bajkami, jak Małpa w kąpieli. Osiołkowi w żłoby dano, Paweł i Gaweł.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JONOWIE

  Jedno z głównych plemion greckich, którego pochodzenie jest sporne; wyodrębnieni prawdop. w okresie najazdu Dorów (XII w. pne.) jako koloniści gr. w Azji Mniejszej i na wyspach M. Egejskiego, mówiący tą samą szczególną formą greki, jaką mówiono w Attyce i Eubei, różniący się zawsze kulturalnie od Dorów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt

Do góry