Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  JUDASZ ISZKARIOT

  Judasz z Kapotu, wg Biblii jeden z 12 apostołów Chrystusa, który zdradził Go (Mat., 26, 14-16; Marek, 14, 10-11; Łuk., 22,1-6) i wydał wysłannikom Sanhedrynu, a zobaczywszy, że Chrystusa skazano, zdjęty żalem, odniósł pieniądze, porzucił je w świątyni, odszedł i powiesił się z rozpaczy; Mat., 27...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUHAS

  U górali polskich młodszy pasterz owiec w Tatrach i Karpatach, pomocnik bacy przy letnim wypasie owiec na hali; z węg. juhdsz 'owczarz' od juh 'owca'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUDEX

  Fr. serial filmowy w 12 epizodach (1916), reż.: Louis Feuillade; bohaterem tyt. jest detektyw (Rene Creste) w czarnej welurowej pelerynie, a jego rywalką, czarnym charakterem ze świata mętów, jest Diana Monti (Musidora).

  Dalszy ciąg (1917) Nowa misja Judexa\ pastisz Judex (1963) Georgesa Franju.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUCZNY

  Obciążony, obładowany jukami (zob.), tobołami, objuczony; (o zwierzęciu) używany do przenoszenia na grzbiecie ciężarów (np. osioł, muł, wielbłąd, lama, jak, słoń).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUBAL

  Wg Biblii, Gen., 4, 21, protoplasta muzyków, „ojciec grających na harfach i fletach".

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /99

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUBILEUSZ

  Wg prawodawstwa kapłańskiego, Biblia, Lev., 25, raz na 50 lat umarzano długi, uwalniano niewolników, zwracano właścicielom ziemię nabytą za długi i zakazywano uprawy ziemi; rok taki obwieszczano dęciem w rogi baranie i trąby (hebr. jobel 'róg barani; trąba; jubileusz półwiecza'; późn. łac. annus...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOWINIAN

  Bohater śrdw. opowieści przykładnych i Gęsta Romanorum (zob. Gęsta), hardy władca wywyższający się nad Boga, ukarany przez anioła, który przybrał jego postać i zasiadł na jego tronie; opowieść pochodząca prawdop. ze staroż. folkloru żyd. (por. Nabuchodonozor) i indyjskiego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JORDAN (1)

  Jedyna większa i stała rzeka w Palestynie, płynąca na południe w głębokim rowie tektonicznym Doliny Jordanu; w Jordanie odbyć się miał chrzest Chrystusa.

  Jordan w kośc. wsch. i gr.-kat. - obrzęd święcenia wody przez zanurzenie krzyża w strumieniu a. rzece w Święto Epifanii (Trzech Króli); od nazwy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOWISZ

  Łac. Iuppiter dpn. Iovis, zgłoska lup- (z Iuv-), pojawiająca się też jako Dies-, jest językozn. identyczna z gr. Zeus dpn. Dios; -piter 'ojciec', podobnie jak przy innych rz. nazwach bóstw, wyraża to samo, co nasz Pan Bóg czy fr. le bon Dieu.

  Mit. rz. staroitalskie bóstwo jasnego nieba, pogody, błyskawic...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JORDAN (2)

  Pierwszy biskup w Polsce od 968 do 984, wymieniany jako biskup poznański, ale prawdop. jeszcze na statusie misjonarza papieskiego, który, wg określenia kronikarza nm. Thietmara, „bardzo się pocił", aby polskie owieczki natchnąć duchem chrześcijaństwa.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /272

  praca w formacie txt

Do góry