Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KADZIDŁO

  Mieszanina żywic różnych drzew, często z domieszką ziół aromatycznych* używana do kadzenia (incenizacji, turyfikacji) przez sypanie jej na rozpalone węgle w kadzielnicy (trybularzu), w obrzędach wielu religii staroż., również w judaizmie, a stąd w kośc. kat., prawosławnym i anglikańskim (dym ofiarny...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KADET

  Uczeń szkoły wojskowej różnych typów w różnych krajach, początkowo oficerskich, później szkół średnich ogólnokształcących, przygotowujących do szkoły oficerskiej; szkoły te nazywano korpusami kadetów od odrębnych formacji kadetów utworzonych w 1682 przez Ludwika XIV we Francji; z fr. cadet 'młodszy;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KADZIELNIA

  Wzgórze w Grzbiecie Kadzielniańskim w Górach Świętokrzyskich (w płd. części Kielc), którego najwyższa część jest rezerwatem przyrody (jaskinia ze stalaktytami).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KADISZ

  W judaizmie aram.-hebr. modlitwa sławiąca wielkość Boga i wyrażająca uległość jego woli, nieodłączna część zbiorowych modlitw żyd.; odmawianie kadisz po zmarłych bliskich jest obowiązkiem rei. mężczyzny; hebr., 'święty'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  K (litera)

  Litera istniejąca w alfabecie łacińskim, ale z czasem prawie zupełnie zastąpiona przez C, z wyjątkiem wyrazów Kalendae, Karthago (które pisano również przez C) oraz inicjałów pewnych wyrazów gr.: fałszywym oskarżycielom wypalano na czole literę K {kalumnia), a Karyjczyków, Kreteńczyków i Cylijczyków...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JURGIELT

  W dawnej Polsce od XVI w. - roczna pensja, płaca, żołd (wyższych dowódców), myto roczne czeladzi dworskiej; z nm. Jahrgeld 'opłata roczna'.

  Jurgieltnik, obrocznik, człowiek otrzymujący roczną pensję od króla a. magnata; od XVIII w. -magnat otrzymujący pensje roczne od obcego rządu w zamian za oddawane...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  K.

  W trzech nie dokończonych i pośmiertnie wydanych powieściach Franza Kafki litera ta oznacza główną postać: Józef K. w Procesie, nm. Der Prozess (1925), K. (geometra) w Zamku, Das Schloss (1926), i K(arl Rossman) w Ameryce (1927), gdzie jest inicjałem imienia. Można by sądzić, że ci trzej bohaterowie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JURYDYKA

  W 1550-1794 własność prywatna magnatów, szlachty, klasztorów, znajdująca się w obrębie miasta królewskiego i wyłączona spod władzy i sądownictwa miejskiego; z łac. iuridicus 'prawny'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KA

  Mit. egip. jeden z niematerialnych elementów osobowości człowieka i jego indywidualny geniusz opiekuńczy. Gdy ciało wydaje ostatnie tchnienie, ka opuszcza zmarłego i udaje się na Zachód.

  Tam, przyjęte i nakarmione przez Hathor (zob.), spotyka się ze swym odpowiednikiem niebiańskim, po czym wraca do grobu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUSTYNIAN I WIELKI

  Iustinianus Flavius, 483-565, cesarz bizantyjski od 527; dążąc do odbudowy potęgi i obszaru dawnego cesarstwa rz. przedsiębrał wyprawy przeciw Persom, Hunom, Ostrogotom, Wandalom; zob. Akademia; Belizariusz; Hagia Sophia; Historia (sekretna); Kodeks; Nika; Rawenna (San Vitale); Teodora.

  Plastyka : Kolumna...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt

Do góry