Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KAGANIEC

  Pierw, garnek a. koszyk żelazny z palącym się wewnątrz ogniem, używany do oświetlania; przez podobieństwo do poprzedniego: plecionka (z drutu a. skóry) zakładana na pysk skłonnym do kąsania zwierzętom (psom, koniom), namordnik.

  Kaganek owalna miseczka a. garnuszek z gliny a. metalu, w którym zapalano...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALEWALA

  Fińska epopeja narodowa ułożona w 1. poł. XIX w. przez poetę i uczonego fiń. Eliasza Lonnrota, który zebrał olbrzymią ilość materiału - starej poezji fiń., zwł. pieśni epickich, przeważnie jednak krótkich, które wykonawcy lud. pamiętali tylko fragmentarycznie. Lonnrot dostrzegł pewną więź...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALEFAKTOR

  W dawnych szkołach klasztornych - ubogi uczeń, który w zamian za utrzymanie palił w piecach, sprzątał i był wykonawcą kar cielesnych; porządkowy; ze śrdw. łac. calefactor 'palacz' od łac. calefacere 'ogrzewać'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAGURA

  Wykonywany przez szamanki (jap. miko 'święte dziewy') taniec sakralny w kulcie sinto w Japonii, obecnie stanowiący część programu świątecznych festynów wiejskich.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALI (1)

  Mit. ind. bogini indyjska, córka Himawat, żona Siwy, znana też jako Durga, Urna a.. Parwati, od której imienia pochodzi nazwa Kalkuty (Kalighat 'stopnie Kali', po których wierni schodzą z brzegu do Gangesu), symbolizuje zniszczenie i krwiożerczość.

  Ma czerwone oczy, czworo rąk o dłoniach splamionych...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALENDARZ

  Lista dni, tygodni i miesięcy roku z oznaczeniem świąt; almanach-informator o najważniejszych datach i sprawach przewidzianych na rok następny. W dawnych kalendarzach polskich, drukowanych od XVIII w. w Krakowie, wiadomości o obchodach świąt kośc. ruchomych i nieruchomych, o zaćmieniach słońca i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /7 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAHLENBERG

  Wzgórze w płn.-wsch. części Lasku Wiedeńskiego z widokiem na Wiedeń i dolinę Dunaju; miejsce, z którego rozpoczęła się akcja wojsk polskich w bitwie z Turkami 12 IX 1683; zob. Jan (III Sobieski, Odsiecz wiedeńska).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALENDY

  Nazwa pierwszego dnia miesiąca w kalendarzu (zob.) rzymskim. Rzymianie nazywali dni miesiąca inaczej niż my - zamiast oznaczać je kolejnymi liczbami porządkowymi, określali każdy dzień liczbą dni dzielących go od najbliższych Kalend, Non (zob.) a. Idów (zob.), tak że np. 26 maja określano jako siódmy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAIN

  W Biblii, Gen., 4, pierworodny syn Adama i Ewy, która, urodziwszy go, powiedziała: „Otrzymałam człowieka przez Boga"; stąd imię Kaina, znaczące 'nabytek'. Kain był oraczem, a jego młodszy brat, Abel, pasterzem owiec. Kain złożył pewnego dnia Bogu ofiarę z owoców ziemi, Abel zaś z owiec; z nie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /3 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KADŹ

  Fasa, kufa, stągiew, duże naczynie do płynów, zazw. w kształcie ściętego stożka, używane w gospodarstwie domowym (zwł. wiejskim), w przemyśle hutniczym, farbiarskim, papierniczym, w browarach itd.; z łac. cadus od gr. kados 'beczka, wiadro; dzban'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt

Do góry