Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KAROL WIELKI

  Łac. Carolus Magnus; fr. Charlemagne; nm. Karl der Grosse, 742-814, jedna z największych postaci śrdw., syn Pepina Małego (Krótkiego), król Franków od 768 i Longobardów od 774, cesarz rzymski od 800 (jego koronacja na cesarza dała początek śrdw. cesarstwu zach.-rzym.).

  Jego imperium, które rozszerzył w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASATA

  Rozwiązanie, likwidacja, zniesienie, unieważnienie; z łac. cassata 'skasowana, zniesiona'. Kasata klasztorów a. zakonu zniesienie klasztorów przez władze państwowe (w Europie gł. w XVIII i XIX w.) a. rozwiązanie zakonu przez papieża (jak zakonu jezuitów przez Klemensa XIV w 1773 na żądanie rządów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARTUZI

  Zakon kontemplacyjny pustelników o surowej regule, zał. ok. 1086 koło Grenoble (Francja) przez św. Brunona z Kolonii; w Polsce od XIII w.

  Kartuzja klasztor zakonu kartuzów; najstarszą był klasztor La Grandę Chartreuse koło Grenoble. Słynne są kartuzje w Champmol koło Dijon (XIV w., zniszczona w 1793) i w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROTA

  Karotka, marchew, zwł. o krótkim korzeniu; przest. zbieranie, wyłudzanie datków, naciąganie przy wszelkiego rodzaju kwestach, zbiórkach na cele publ.; z fr. carotte 'rodzaj marchwi; pot. sztuka, przebiegłość', od łac. carota 'rodzaj marchwi'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARTY

  Możliwe, że karty znane były już starożytnemu światu, choć brak na to dowodów. Najwcześniejsze znane karty pochodzą z XII w. (Chiny, Korea), ale w Europie pojawiają się dopiero w XIV w. Figurują na wykazie wydatków dworu króla fr. Karola VI za rok 1392; w 1397 burmistrz Paryża zabrania gry w karty w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARPACCY GÓRALE

  Dramat (1840) Józefa Korzeniowskiego. W huculskiej wsi Żabie góralka Prakseda kocha młodego górala Antosia Rewizorczuka.

  Zazdrosny strzelec Prokop namawia Mandatariusza, aby bezprawnie wcielił jedynaka Antosia do wojska; ten dezerteruje, zabija Prokopa, zostaje hersztem zbójców i wkrótce dostaje się w ręce...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARŁY

  Karzełki (dawn. niziołki, łokietki), osoby niezwykle małego wzrostu, niekiedy zdeformowane. Występują w mitach i legendach większości ludów; Pliniusz podaje szczegóły o całych rasach karłów, opierając się prawdop. na opowieściach podróżników o afrykańskich Pigmejach. Karły zajmowały ważne miejsce...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARIERA MARNOTRAWCY

  a. Życie rozpustnika ang. Rake's Progress, a. Orgia, ang. Orgy, obraz (1734) Williama Hogartha, Londyn, Soane's Mus.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KÄRNTNERSTRASSE

  Słynna ulica eleganckich sklepów w Wiedniu biegnąca od środka miasta (pl. św. Stefana) do Ringu (gmach Opery); nm., 'ul. Karyntyjska'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARMA

  W buddyzmie i hinduizmie suma etycznych skutków dobrych a. złych myśli, słów i uczynków człowieka, wyznaczająca jego los w nowej reinkarnacji, a potem kolejno w dalszych, do czasu osiągnięcia pełnego wyzwolenia (por. Nirwana; Samsara); z sanskr. karma(n) 'praca; służba; karma'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /309

  praca w formacie txt

Do góry