Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KLECHDA

  Baśń, bajka, podanie; wyraz pochodzenia lit., wprowadzony przez K.Wł. Wójcickiego w 1837 w tytule jego zbioru Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, znaleziony przez autora u Tadeusza Czackiego (O litewskich i polskich prawach, 1800) w cytacie z nie zachowanej do dziś tragedii Sofrona...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLAN

  Patriarchalny związek rodowy u Celtów (Irlandczyków i Szkotów) z silną władzą naczelnika (przeżytki organizacji klanowej zachowały się, zwł. na Podgórzu Szkockim, jeszcze w XIX w.); podgrupa plemienna u ludów pierwotnych, oparta na wspólnocie przodków; z ang...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIŚCIEŃ

  Basałyk, dawna broń tatarsko-turecka, bryła ołowiu uwiązana rzemieniem do drewnianego trzonka, używana jeszcze niekiedy w XIX w. przez opryszków; z kazańsko-tatarskiego kistan 'maczuga, pałka'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KŁECK

  Miasto nad Łanią (Białoruś. SRR).w obwodzie mińskim; 5 VIII 1506 miejsce bitwy, w której 6000 jazdy polsko-litewskiej pod dowództwem Michała Glińskiego, marszałka nadwornego litewskiego, odniosło zdecydowane zwycięstwo nad Tatarami, biorąc licznych jeńców i uwalniając tysiące osób z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCYZM

  Kierunek w lit. i sztuce nawiązujący do grecko-rzymskich wzorów antycznych, zwł. ukształtowany w XVII i XVIII w. (w muzyce w XVIII i pocz. XIX w.).

  Klasyczny antyczny, odnoszący się do staroż. kultury gr. i rz., zwł. od V do IV w. pne.; naśladujący wzory starożytne; doskonały, wzorowy, powszechnie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KITAJKA

  Dawn. tafta, gładka tkanina jedwabna (niekiedy bawełniana); dawn. laska nabijana krzemieniami; od ros. Kitaj 'Chiny', skąd owe jedwabie pochodziły; w XVIII w. produkowano je także w fabrykach Antoniego Tyzenhauza w Grodnie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEFTOWIE

  Greckie grupy ruchu oporu, głównie chłopi, którzy nie chcieli się podporządkować władzy tureckiej po zaborze Grecji w poł.'XV w. i prowadzili walkę partyzancką w górach.

  Po wojnie o niepodległość 1821-29, w której odegrali znaczną rolę, ci z nich, którzy trwali przy dawnym trybie życia, stali się z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLAUS Peter

  Bohater legendy nm., pasterz kóz z Sittendorfu, trafia pewnego dnia do głębokiej kotliny, gdzie 12 rycerzy gra w milczeniu w kręgle; poczęstowany winem zapada w sen, a gdy się budzi, wraca do wsi i zdumiewa się jej odmienionym wyglądem; wreszcie zdaje sobie sprawę z tego, że przespał 20 lat; prototyp...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KITARA

  Najpopularniejszy obok. aulosu instrument solowy staroż. Grecji (u Homera - forminga), strunowy (7 do 20 strun), szarpany pałeczką (plektron), z pudłem rezonansowym w kształcie rozszerzonej u dołu litery U; gr. kithara.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLAUZURA

  Zakaz wchodzenia osób świeckich do pewnych części klasztoru; część klasztoru zamknięta dla osób z zewnątrz; zakaz wychodzenia zakonnic poza teren klasztoru; z łac. clausura 'zamknięcie; odosobnienie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt

Do góry