Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KONIAKÓW

  Wieś w tzw. Bramie Koniakowskiej (obniżenie między Beskidem Śląskim a Beskidem Żywieckim), położona w węźle działów wodnych między dorzeczami Odry, Dunaju i Wisły; znana w kraju i za granicą z wyrobu koronek.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONDEUSZE

  Fr. Conde, francuski ród arystokratyczny, młodsza linia dynastii Burbonów zał. przez Ludwika 1, pierwszego księcia Conde, 1530-69, przywódcę hugonotów fr. Ludwik II, zwany Wielkim Kondeuszem, 1621-86, był znakomitym dowódcą w wojnach Ludwika XIV; we Frondzie (zob.) przyłączył się do nieprzyjaciół dworu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNA

  Zespół ludzi łączących się w celu współżycia na zasadzie wspólnoty majątku i pracy; wspólnota; hist. gmina (wiejska a.) miejska; samorząd miejski; z fr. commune 'najmniejszajednostka adm. we fr. systemie samorządu lokalnego', od łac. communis 'wspólny'.

  Komuna miejska, łac. communitas civium, gminna...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONICZYNA

  Trifolium łac., 'trójlistna', rodzaj roślin motylkowatych występujący w ok. 3000 gat., o liściach przeważnie trójdzielnych. Czterolistna koniczyna zob. Cztery.

  Koniczyna biała (rozesłana) przyjęta jako godło narodowe Irlandii, bo (wg późnej tradycji) używał jej św. Patryk, patron Irlandii, do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONDOTIERZY

  (wł. l.poj. condottiere 'przywódca') W (płn.) Włoszech XIV-XVI w. dowódcy oddziałów najemnych na służbie miast-państw i drobnych księstw, którzy podejmowali się za odpowiednim wynagrodzeniem dokonywania ściśle określonych operacji wojsk, i w okresie bezustannych zatargów i konfliktów ofiarowywali swe...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIK

  Komonik, jezdny rycerz, kawalerzysta; lekkozbrojny oddział jazdy , jadący komunikiem", tj. bez obciążenia taborami i artylerią, aby wedrzeć się szybko i niespodzianie głębokim zagonem na tyły nieprzyjaciela; od dawnego komoń 'koń'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFEDERACJE

  W dawnej Polsce od końca XIII w. związki miast, od poł. XIV w. szlachty, mąjące na celu obronę swoich interesów a. realizację żądań politycznych; w czasie bezkrólewia zwane kapturami, powoływane do utrzymania spokoju w państwie. Słynne były konfederacje śrdw., jak Maćka Borkowica 1352-54, Spytka z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCERT

  Publiczne (także w RTV) wykonanie utworów muz.; forma zespołowa utworu muz., pierw, wokalna (D. Ortiz, 1553), później czysto instrumentalna (od 1720), zazw. (od czasów Vivaldiego) trzyczęściowa, zbudowana wg zasad cyklu sonatowego (bliżej określana przez instrument solisty, np. koncert fortepianowy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFESATY

  (s)Pytki, tortury, wymuszanie zeznań i przyznania się do winy w czasie badań, indagacji, śledztwa; zabronione uchwałą sejmu z 1776; z łac. confessio 'wyznanie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCERZ

  Długi, prosty, spiczasty miecz do przebijania nieprzyjaciela zwalonego na ziemię a. walczącego pieszo, zazw. przytroczony bez pochwy u siodła ciężkiej jazdy, używany w Europie od XV w., w Polsce, Węgrzech i na Wschodzie do poł. XVIII w., zwany „włócznią turecką"; z czes. konćir 'miecz przypasany u...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt

Do góry