Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KONSTANTY

  Konstantyn, łac. Constantinus 'stały'; imię cesarzy, poczynając od Konstantyna Wielkiego, a na Konstantynie XI Paleologu kończąc; pop. dzięki kościołowi, uważającemu Konstantyna Wielkiego za rz. protektora chrześcijan; od imienia tego pochodzi nazwisko Kościuszko.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIECPOLSKI Stanisław

  ok. 1590-1646, Jeden z najwybitniejszych dowódców polskich, hetman polny koronny od 1619, wojewoda sandomierski od 1625, hetman wielki kor. od 1632, kasztelan krakowski od 1633. Studiował w Akademii Krakowskiej; brał udział pod Chodkiewiczem w oblężeniu Smoleńska; w 1620 pod Cecorą dostał się do niewoli...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONOPIE

  (Cannabis) Rodzaj jednorocznych, dwupiennych roślin zielnych, uprawianych (konopie siewne) w Polsce od czasów przedhist. na włókno do wyrobu lin i płótna oraz na nasiona do wytłaczania oleju; zob. Pańtagrueł(ion). Wyrwał się jak filip z konopi zob. Filip.

  W tej zielonej, pachnącej i gęstej krzewinie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIUSZY

  Dawny urząd dworski, istniejący już prawdop. w XI w., w XV w. stał się urzędem honorowym (wielcy koniuszowie w Koronie i na Litwie); zarządzający stajnią królewską (koniuszy królewski); por. Masztalerz.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONRAD

  Imię germ., st.-g.-nm. kuoni+rat 'śmiały + rada', skr. m.in. Conni, Conny, Cord, Kuno, Kunz, Kurt, zdrobn. Konradin; imię dynastyczne królów i cesarzy nm., piastowskich książąt śląskich i mazowieckich, w XIX w. imię romantyczne. Conrad dowódca bandy korsarzy archipelagu gr. w powieści poetyckiej Korsarz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFUCJUSZ

  Kung-cy, Kung-fu-cy, Kung Ciu, Czung-ni, 551-479 pne., myśliciel chiński i mędrzec, który wywarł wielki wpływ na życie społ. Chin, twórca doktryny filoz. i etycznej, która stała się oficjalną ideologią, a od 195 pne. religią państwową.

  Konfucjusz, którego życie wcześnie otoczyły legendy, stał...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCYPIENT

  Przest. początkujący urzędnik, kancelista, referent biurowy, adwokacki, notarialny itp.; z łac. concipiens dpn. concipiendis od concipere 'otrzymać; począć'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFUZJA

  Przest. zakłopotanie, zmieszanie, zażenowanie, konsternacja; zamieszanie, nieład, rozgardiasz, zamęt; z łac. confusio 'zamieszanie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONDEMNATA

  W dawnym prawie polskim zaoczny wyrok skazujący, który, jeśli termin był zawity (prekluzyjny, ostateczny) a. jeśli pozwany nie stawił się przed sądem już po raz trzeci, powodować mógł zawieszenie praw szlacheckich (pozwany nie mógł posłować ani sejmikować do czasu uchylenia kondemnaty); z łac...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMTUR

  Hist. w niektórych zakonach rycerskich (krzyżackim, joannitów) zwierzchnik domu zakonnego, potem, w państwach tych zakonów, naczelnik grodu, zwierzchnik komturii, okręgu adm.-wojsk.; z nm. od śrdw. łąc. commendator.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /242

  praca w formacie txt

Do góry