Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KONKIETA

  Przest sukces we flircie, zalotach, miłości, podbój serca; z fr. conąuete 'zdobycie; zabór'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSOLACJA

  Dawn. pocieszenie, pociecha, pociechy (tj. dzieci); dawn. stypa pogrzebowa, popijawa po biesiadzie; z łac. consolatió 'ulga, pociecha'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONKOKCJA

  Przest a. żart. (dobre) trawienie, (właściwe) funkcjonowanie (żołądka); z łac. concoctio 'trawienie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANCJA (1)

  (łac., 'stała') Imię znane u Piastów; na jego popularność wpłynęło też nazwisko św. Stanisława (zob.) Kostki, bo Kostek był pop. zdrobnieniem Konstantego, a Kostka - Konstancji.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONKUBINA

  Przest kochanka, nałożnica, metresa, utrzymanka, kobieta żyjąca w konkubinacie, związku nie zalegalizowanym, pozamałżeńskim; z łac. concubina.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANCJA (2)

  1588-1631, Córka arcyksięcia austr. Karola Habsburga i księżny bawarskiej Marii; królowa polska, druga żona Zygmunta III Wazy, matka m.in. Jana Kazimierza.

  Małżeństwo z Zygmuntem doszło do skutku mimo sprzeciwu partii antyhabsburskiej z kanclerzem Janem Zamoyskim na czele.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONKURS

  Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze wykonanie jakiegoś zadania według oceny sądu konkursowego, fr. jury (wym. żuri); z łac. concursus od concurrere 'biec razem'.

  Konkurs na „Apoteozę Wenecji", malowidło, mające ozdobić strop odrestaurowanej po pożarze sali Wielkiej Rady (wł. del Gran Consiglio)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANCJA (3)

  Nm. Konstanz, miasto nad Jeziorem Bodeńskim w miejscu wypływu Renu, w Badenii-Wirtembergii (płd. RFN); castellum rzymskie zał. na pocz. IV w. przez cesarza Konstancjusza Chlorusa (stąd nazwa).

  Sobór konstancjeński, 1414-18, sobór powszechny zwołany do Konstancji przez papieża Jana XXII i cesarza Zygmunta w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONKWISTA

  Podbój Ameryki Środkowej i Południowej, zwł.. Meksyku i Peru, przez konkwistadorów, zdobywców, zaborców hiszpańskich i portugalskich; z hiszp. conąuiśtador 'zdobywca' od conąuista 'podbój': por. Reconąuista.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIEC

  Zob. Cienki (Cienkie i Grube Końce). Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca, łac. ąuidąuid agis, prudenter agaset respice finem, przysł. Koniec świata. Wg legendy rabinicznej świat ma trwać 6000 lat, licząc od dnia stworzenia, 7 X 3761 pne., czego miałyby dowodzić następujące...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 787

  praca w formacie txt

Do góry