Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KONTREDANS

  Taniec rozpowszechniony, zwł. we Francji, w 2 poł. XVIII w., figurowy, z szeregiem ewolucji tanecznych wykonywanych przez stojące naprzeciw siebie pary; muzyka składała się z regularnych okresów 8-taktowych.

  Rozwinięty z ang. lud. tańca wiejskiego, na pocz. XIX w. przeobraził się w kadryla; z fr...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJA

  Ustawa podstawowa ustalająca zasady ustroju państwa, władz naczelnych, określająca prawa i obowiązki obywateli; dawn. uchwała sejmowa; z łac. constitutio 'ustanowienie; właściwość*.

  Konstytucja 3 maja 1791 zawierała podstawowe zasady ustroju Polski, zreformowanego na Sejmie Czteroletnim. Pierwsza w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTRMARSZ

  Kontramarsz, dawn. strzelanie salwami przez kolejne szeregi piechoty i wycofywanie się ich w porządku na tyły kolumny dla naładowania broni palnej; oparta na tym manewrze taktyka walki piechoty zach.-europ! w XVI-XVII w.; w terminologii wojskowej XVIII-XIX w. zmiana kierunku marszu o 180° (nieraz wielokrotnie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSULAT

  Łac. consulatus, w republice rzymskiej najwyższa godność państwowa, urząd sprawowany przez dwóch corocznie wybieranych konsulów. Forma rządu we Francji po zamachu stanu (18 brumaire'a) Bonapartego; w skład konsulatu wchodził triumwirat (3 konsulów, w tym 2 z głosem doradczym), senat, trybunał i izba...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTUSZ

  W dawnej Polsce od XVI w. suknią wierzchnia długa, z rozciętymi rękawami (luźno zwisającymi a. zarzucanymi na plecy jako tzw. wyloty), zapinana z przodu na haftki a. guzy, otwarta u góry i odsłaniająca noszony pod spodem żupan. Kontusz w XVIII w. staje się strojem narodowym szlachty i mieszczaństwa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSYLIARZ

  Przest. a. -żart. lekarz, doktor medycyny; dawn. doradca, radca (jako tytuł); z łac. consiliarius 'doradca'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWENCJA

  Umowa międzynarodowa dotycząca specjalnych zagadnień; wszelka umowa normująca jakieś sprawy; umowność; utarte normy, zwyczaje, stereotypy myślenia a. postępowania; zebranie lokalne członków partii polit. w USA a. delegatów stanowych, krajowych, dla sformułowania platformy partyjnej a. wyboru kandydata na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTENANS

  Rezon, kuraż, swoboda w zachowaniu się, pewność siebie; z fr. contenance 'zawartość; rozległość; postawa'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANTYN WIELKI

  Flavius Valerius Constantinus, ok. 280-337, cesarz rzymski od 306; dokończył reform rozpoczętych przez Dioklecjana; w 313 w Mediolanie ogłosił swobodę wyznaniową dla coraz liczniejszych już chrześcijan, aby uzyskać ich poparcie; nie prześladował jednak kultów politeistycznych.

  Pod koniec życia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWENT

  Zgromadzenie; zakon, klasztór, zakonnicy klasztoru; z łac. conventio 'układ; zgoda'. Konwent Narodowy, Zgromadzenie Narodowe, fr. Convention Nationale, powstałe z wyboru w dwustopniowym głosowaniu, najbardziej pamiętne i demokratyczne zgromadzenie prawodawcze Rewolucji Fr., które w 1792 zastąpiło...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt

Do góry