Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KORAN

  Arab. al-kurUn 'odczyt; recytacja', święta księga islamu, wg wyznawców religii objawiana przez Boga Mahometowi przez większą część jego życia w Mekce i Medynie, jest jako zbiór recytacji tekstem liturgicznym, odmawianym z pamięci, a nie książką do czytania.

  Dopiero za trzeciego kalifa, Osmana...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPIA

  Broń drzewcowa kłująca śrdw. jazdy rycerskiej, złożona z długiego (do 4 m) drzewca i osadzonego na nim masywnego grotu ozdobionego proporcem; w Europie Zach. do XVI w.; w Polsce od XVI do poł. XVIII kopia husarska, wzorowana na węg. i tur. kopiach, z drzewcem do 5,5 m, drążonym dla lekkości, służąca...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORDIAŁ

  Mocny, wyborny, szlachetny trunek (nalewka, wino itd.); dawn. lek wzmacniający (serce); z łac. cor dpn. cordis 'serce'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORBACZ

  Dawn. kańczug, harap, bicz z krótkim trzonkiem i długim (plecionym) rzemieniem; z węg. korbacs od osm.-tur. kyrbacz; por. Bizun.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPIEC

  Sztucznie usypany pagórek dla uzyskania miejsca widokowego (np. w ogrodach krajobrazowych XVIII i XIX w.) a. dla upamiętnienia wielkich wydarzeń a. ludzi.

  Kopce (buraków, kartofli itp.) służące do przechowywania zimą płodów roślin okopowych (dla ochrony przed przemarznięciem) w wymoszczonych dołach, a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /2 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŃ

  Zob. Bachmaty; Chabeta; Chomąto; Cug; Cugle; Drygant; Duha; Dzianety; Hippica; Houyhnhnms; Kantar, Kobyła; Lejce; Luzak; Mierzyn(ek); Oblader; Obladra; Ogłowie; Podjezdek; Podkowa; Podogonie; Rumak; Strzemię; Szkapa; Szleja; Szory; Świerzopa; Uzda; Wałach; Wodze; Wóz.

  Chody koni: Stęp powolny...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /16 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCRIPTORUM POLONICORUM HEKATONTAS, seu Centum illustrium Poloniae Scriptorum elogia et vitae

  SCRIPTORUM POLONICORUM HEKATONTAS, seu Centum illustrium Poloniae Scriptorum elogia et vitae, łac. słownik bio- i bibliograficzny uczonych i pisarzy pol., sporządzony przez Sz. Starowolskiego, wyd. we Frankfurcie nad Menem 1625 (dodruk 1644), wyd. 2 popr. i rozsz. w Wenecji 1627. Przekł. pol. z wyd. 2 i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /27.03.2012 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCIENCE FICTION (ang.), fantastyka naukowa

  SCIENCE FICTION (ang.), fantastyka naukowa, dziedzina fantastyki lit., w której świat przedstawiony utworu umieszczony jest w przyszłości i opiera się z reguły na wizjach i przewidywaniach dotyczących przyszłego rozwoju techniki. Fantazje futurologiczne pozbawione są znamion cudowności...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /27.03.2012 Znaków /3 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHULZ BRUNO

  SCHULZ BRUNO, ur. 12 VII 1892 w Drohobyczu, zm. 19 XI 1942 tamże, prozaik, krytyk lit., grafik. Pochodził z drobnomieszcz. rodziny żyd. wyznania mojżeszowego, ale polskojęzycznej; od dzieciństwa znał też język niemiecki. Po ukończeniu gimn. drohobyckiego (1902-10) studiował architekturę na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /27.03.2012 Znaków /7 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHROETTER, Schrotter, ADAM, Schroterus

  SCHROETTER, Schrotter, ADAM, Schroterus, ur. ok. 1525 w Żytawie nad rz. Nysą lub w Nysie, zm. ok. 1572, poeta polsko-łaciński, tłumacz dzieł med. renesansowego lekarza i teologa Paracelsusa z niem. na łacinę. Po studiach zagr. kształcił się od 1552 w Akad. Krak.; pozostawał w kręgu mecenatu J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /27.03.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt

Do góry