Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KRÓLOWA

  Monarchini; żona króla; matka, samica zdolna do rozrodu (u mrówek, termitów, pszczół, trzmieli); hetman, figura w szachach (biała i czarna a. czerwona).

  Biała królowa Maria Stuart (zob.), nazwana tak od białego stroju żałobnego, jaki nosiła w 1560 pne. śmierci męża, króla Francji, Franciszka II. Każesz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /4 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓL

  Władca koronowany, monarcha; figura w kartach, szachach, grze w kręgle; od imienia Karla - Karola Wielkiego, pożyczka słowiańska z IX w., kiedy jeszcze or między spółgłoskami ulegało przestawce - z k-or-l utworzyło się k-ro-l (co już w XI w. byłoby niemożliwe). Arcychrześcijański król tytuł królów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /12 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUCJATY

  Wyprawy krzyżowe, szereg wypraw wojennych przedsięwziętych przez europ, chrześcijan między XI a XIV w. w celu zdobycia Ziemi Świętej na niewiernych (Saracenach); rozszerz. wszelkie wyprawy zbrojne podejmowane z inicjatywy papieży przeciw poganom a. przeciwnikom kościoła, dla rozprzestrzeniania a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /5 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLESTWO

  Kraj rządzony przez króla; król z królową; władza królewska, rządy, panowanie króla. Królestwo moje nie jest z tego świata z Biblii, Ew. wg Jana, 18, 36; Jezus do Piłata. Królestwo niebieskie wg wierzeń chrześc. miejsce, gdzie przebywają dusze zbawionych wiernych.

  Królestwo Polskie a. Kongresowe, pop...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUK

  Wg tradycji i legend ptak złej wróżby, wieszczący śmierć, przynoszący zarazę i nieszczęścia. Przesądy te powstały prawdop. z tego powodu, że kruki (i mylone często z nimi gawrony) ciągną za wojskiem na froncie w oczekiwaniu uczty z trupów ludzkich. W sztuce chrześc. kruk jest symbolem Opatrzności...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLEWIĘTA

  Dawn. dzieci, potomkowie króla; hist. pot. polscy magnaci mający dobra na kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, nieograniczoną władzę, własne wojska, a często i prowadzący własną politykę zagraniczną.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUPP

  Niemiecki koncern hutniczo-górniczy i maszynowy, zał. w 1811 w Essen przez Friedricha Kruppa. Był największym nm. producentem i dostawcą broni, uzbrajając Niemcy w 1857-1945.

  Prawnuczka założyciela, Bertha Krupp, poślubiła Gustawa von Bohlen und Halbach, który przybrał nazwisko Krupp. W 1943 z rozkazu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROWA

  Dojna krowa, złota żyła, złoty interes, stałe źródło dobrego dochodu. Krowa morska zob. Morski. Krowa pyskiem doi daj krowie w żłobie, ona da i tobie; ty jej daj w żłobku, ona tobie w szkopku.

  Pomnik krowy w Leeuwarden, stolicy Fryzji (płn. Holandia), symbol bogactwa i sławy Fryzów i słynnej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROMLECH

  Dolmen; krąg monolitów zazw. otaczających dolmen a. kopiec, z okresu neolitu, gł. w Bretanii i Anglii; z walij. cromlech dosł. 'zgięta płyta'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRONIKA

  Dzieło hist. okresu przednaukowego; opis, zapis ważniejeszych wydarzeń ułożonych wg ich następstwa (często nie wyjaśniający związku przyczynowego), w kolejności dat; śrdw. kroniki świata, roczniki, kroniki narodowe dynastyczne; z gr. chroni/ca 'roczniki' od chrónos 'czas'. Chronica Boemorum zob...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /6 506

  praca w formacie txt

Do góry